Advertisement

ISM imalat dışı endeksi Ekim ayındaki 55.4 seviyesinden Kasım ayında 53.9'a geriledi.

Bloomberg anketine katılan 67 ekonomistin tahmin medyanı endeksin 55 puanda olacağı yönündeydi. Tahminler 53.7 ile 57 arasında gerçekleşti. Son resesyonun bittiği ayın ardındaki Temmuz 2009'dan Ekim'e kadarki süreçte endeks 53.9 ortalaması yakaladı.

Sağlıktan perakendeye, konuttan finansa birçok piyasanın nabzını tutan veriler, ekonominin yüzde 90'ını kapsıyor.

Bugün gelen diğer verilerde özel sektör istihdamının arttığı kaydedildi. New Jersey merkezli ADP verilerinde, istihdamdaki 215,000'lik artış, uzun zamanın en iyimser Bloomberg anketinin de üstünde kaldı. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin tahmin medyanına göre, 170,000'lik bir artış bekleniyordu.