Advertisement

Yurtdışı yerleşiklerin toplam mevduatı 2013 yılı 11 aylık dönemde, 2012 yıl sonuna göre yüzde 49,8 oranında artarak 34 milyar 584 milyon liradan 51 milyar 807 milyon liraya yükseldi.

AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, yurtdışı yerleşiklerin toplam mevduatı 2013 yılı Ocak-Kasım döneminde, 2012 yıl sonuna göre yüzde 49,8 oranında artarak 34 milyar 584 milyon liradan 51 milyar 807 milyon liraya yükseldi. Yurt dışı yerleşiklerin mevduatının toplam mevduatlar içindeki payı da aynı dönemde yüzde 4,5'ten yüzde 5,7'ye ulaştı.

Yurtiçi yerleşiklerin toplam mevduatı 2013 yılı Ocak-Kasım döneminde, 2012 yıl sonuna göre yüzde 16,5 oranında artarak 737 milyar 633 milyon liradan 859 milyar 76 milyon liraya yükseldi. Yurtiçi yerleşiklerin mevduatının toplam mevduatlar içindeki payı da aynı dönemde yüzde 95,5'ten yüzde 94,3'e indi.

2013 yılı 11 aylık dönemde bankacılık sektöründeki toplam mevduat bir önceki yıl sonuna göre yüzde 18 oranında artarak 772 milyar 217 milyon liradan 910 milyar 883 milyon liraya yükseldi ve toplam mevduattaki 11 aylık artış 138 milyar 666 milyon lira oldu. 2013 Ocak-Kasım döneminde mevduattaki artışın yüzde 87,6'sını yurtiçi yerleşiklerden gelirken, yüzde 12,4'ünü yurt dışı yerleşiklerden sağlandı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduatta Döviz tevdiat hesabındaki artış 2013 yılı Ocak-Kasım döneminde 2012 yıl sonuna göre yüzde 56,2 oranında artarken, Türk lirası mevduattaki artış yüzde 41,9 oranında gerçekleşti.

- Yurtdışı yerleşiklerin mevduatının vadesi yurtiçi yerleşiklerin mevduat vadesinden daha uzun-

Yurtiçi ve yurtdışı yerleşiklerinin toplam mevduatının vade yapısı incelendiğinde, yurtdışı yerleşiklerin yurtiçi yerleşiklere göre daha uzun vadede mevduatlarını değerlendiği görüldü. 2013 Ocak-Kasım döneminde yurtdışı yerleşiklerin toplam mevduatının yüzde 53,2'si 3 ay ve üzeri vadede değerlendirilirken, bu oran yurtiçi yerleşiklerde yüzde 11,3 oldu. Yurtiçi yerleşiklerin yüzde 55,9'u mevduatlarını 1-3 ay vadede değerlendirdiği görüldü.


Bankacılık sektörü toplam mevduatının yurtiçi ve yurtdışı yerleşiklere göre durumu şöyle:

Mevduat Vade İtibarıyla (milyon TL) 2012 Aralık 2013 Kasım Yüzde değişim Fark
TP Mevduat / Katılım Fonları - Yurtiçi Yerleşik 512.185 568.339 11,0 56.154
Döviz Tevdiat Hesabı / Katılım Fonları - Yurtiçi Yerleşik 207.133 269.849 30,3 62.715
Kıymetli Maden Depo Hesapları - Yurtiçi Yerleşik 18.315 20.889 14,1 2.574
Toplam Mevduat - Yurtiçi Yerleşik 737.633 859.076 16,5 121.443
TP Mevduat / Katılım Fonları - Yurtdışı Yerleşik 8.237 10.227 24,2 1.991
Döviz Tevdiat Hesabı / Katılım Fonları - Yurtdışı Yerleşik 26.063 41.231 58,2 15.168
Kıymetli Maden Depo Hesapları - Yurtdışı Yerleşik 284 348 22,5 64
Toplam Mevduat - Yurtdışı Yerleşik 34.584 51.807 49,8 17.223
TOPLAM MEVDUAT 772.217 910.883 18,0 138.666


AA