Advertisement

Türkiye'nin kasım ayında cari işlemler açığı 3 milyar 935 milyon dolar olurken, yıllıklandırılmış bazda cari işlemler açığı 60 milyar 838 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, Türkiye'nin Kasım ayında cari işlemler açığı 3 milyar 935 milyon dolar olurken, yıllıklandırılmış bazda cari işlemler açığı 60 milyar 838 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından bugün açıklanan 2013 yılı Ocak-Kasım dönemi cari işlemler açığı, yılın onbir aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, 12 milyar 334 milyon dolar artarak 55 milyar 962 milyon dolara yükselirken, parasal olmayan altın hariç cari işlemler açığı 3 milyar 535 milyon dolar azalarak 45 milyar 525 milyon dolara geriledi.

Türkiye'nin kasım ayında cari işlemler açığı 3 milyar 935 milyon dolar olurken, yıllıklandırılmış bazda cari işlemler açığı 60 milyar 838 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı, 11 milyar 540 milyon dolar artışla 71 milyar 493 milyon dolara yükselirken, parasal olmayan altın kalemi hariç dış ticaret açığı 4 milyar 329 milyon dolar azalarak 61 milyar 56 milyon dolara geriledi.

Turizm ve diğer taşımacılık kaynaklı net hizmet gelirlerindeki artış, cari işlemler açığına olumlu katkıda bulundu. Turizm gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre 2 milyar 886 milyon dolar tutarında artarak 26 milyar 957 milyon dolara, turizm giderleri de 881 milyon dolar tutarında artarak 4 milyar 622 milyon dolara ulaştı.

Yatırım geliri dengesinin altında yer alan doğrudan yatırımlar, portföy yatırımları ve faizlerden oluşan diğer yatırımlarda gerçekleşen toplam net çıkış, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyar 703 milyon dolar tutarında artarak 8 milyar 219 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Öte yandan ekim ayında 2 milyar 890 milyon dolar düzeyinde gerçekleşen cari işlemler açığı 2 milyar 924 milyon dolara, yıllıklandırılmış bazda cari işlemler açığı ise 60 milyar 855 milyon dolardan 60 milyar 981 milyon dolara revize edildi.

Bankacılık sektörünün net kredi kullanımı 2013 yılı Ocak-Kasım döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 13 milyar 649 milyon dolar artarak 17 milyar 534 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2013 yılı Ocak-Kasım dönemine ilişkin ödemeler dengesi verilerine göre, yurt dışı yerleşiklerin yurt içinde yaptıkları net yatırımlar, bir önceki yılın Ocak-Kasım dönemine göre 1 milyar 605 milyon dolar azalarak 10 milyar 394 milyon dolara geriledi.

Yurt içinde yerleşik kişilerin yurt dışında yaptıkları net yatırımlar, 1 milyar 118 milyon dolar azalarak 2 milyar 666 milyon dolar tutarında gerçekleşti. Yurt dışında yerleşik kişiler hisse senedi piyasasında kasım ayındaki 772 milyon dolar net alımla birlikte Ocak-Kasım döneminde 1 milyar 87 milyon dolar tutarında net alım gerçekleştirdi.

Devlet iç borçlanma senetleriyle ilgili olarak yurt dışı yerleşikler, kasım ayındaki 1 milyar 182 milyon dolar tutarında net satıma rağmen onbir aylık dönemde 5 milyar 34 milyon dolar tutarında net alım yaptı.

Yurt dışında gerçekleştirilen tahvil ihraçları yoluyla kasım ayında Genel Hükümet 1 milyar 674 milyon dolar, bankalar 131 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirdi. Böylece, onbir aylık dönemde söz konusu sektörler, sırasıyla 4 milyar 621 milyon dolar ve 7 milyar 83 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirdi.

- Bankacılık sektörü Ocak-Kasım döneminde 17 milyar 534 milyon dolar net kredi kullandı-

Bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduat varlıkları, yabancı paradaki 3 milyar 200 milyon dolar azalışla birlikte Türk lirasındaki 1 milyar 779 milyon dolar tutarındaki artışın etkisiyle, Ocak-Kasım döneminde 1 milyar 421 milyon dolar azalış kaydederken, diğer sektörlerin yurt dışındaki mevduatı aynı dönemde 1 milyar 986 milyon dolar azaldı.

Genel Hükümet, yurtdışı piyasalar ve diğer uluslararası kuruluşlardan sağlanan uzun vadeli kredilerle ilgili olarak, 2013 yılı Ocak-Kasım döneminde 863 milyon dolar net geri ödemede bulundu.

Bankacılık sektörünün net kredi kullanımı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 13 milyar 649 milyon dolar artarak 17 milyar 534 milyon dolar oldu. Kasım ayında kısa ve uzun vadeli kredilerde net kullanım gerçekleşti. Diğer sektörlerin net kredi kullanımı, 2012 yılı Ocak-Kasım dönemine göre 4 milyar 740 milyon dolar tutarında azalarak 1 milyar 193 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Yurt dışında yerleşik Türk vatandaşlarınca Merkez Bankası nezdinde açılan mevduat hesaplarında gerçekleşen net çıkış 1 milyar 830 milyon dolara ulaştı. Yurtdışı bankaların yurtiçi bankalar nezdinde tuttukları yabancı para mevduatları 6 milyar 957 milyon dolar artış gösterdi.

Rezerv varlıkların içinde bulunan resmi rezervler, Kasım ayındaki 2 milyar 99 milyon dolar artışla birlikte Ocak-Kasım döneminde 13 milyar 631 milyon dolar artış kaydetti.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, Türkiye'nin yıllıklandırılmış cari işlemler dengesindeki gerçekleşmeler, 2013 yılı Ocak-Kasım dönemi itibariyle şöyle:


2012 2013 2013
(Milyon ABD Dolar) Ocak-Kasım Kasım Ocak-Kasım
CARİ İŞLEMLER HESABI -43.628 -3.935 -55.962
Mal, Hizmet ve Gelir Dengesi(A+B+C) -44.738 -4.066 -56.951
Mal ve Hizmet Dengesi (A+B) -38.028 -3.731 -48.476
DIŞ TİCARET DENGESİ -59.953 -5.154 -71.493
Toplam Mal İhracatı 149.551 15.546 149.577
Toplam Mal İthalatı -209.504 -20.700 -221.070
Genel Mal Ticareti -65.275 -4.415 -60.875
Parasal Olmayan Altın (net) 5.432 -761 -10.437
Limanlarda Sağlanan Mallar -110 22 -181
HİZMETLER DENGESİ 21.925 1.423 23.017
Taşımacılık 3.569 325 3.464
Turizm 20.330 1.377 22.335
İnşaat Hizmetleri 928 22 601
Sigorta Hizmetleri -343 -31 -611
Finansal Hizmetler -541 -46 -504
Diğer Ticari Hizmetler -1.415 -158 -1.610
Resmi Hizmetler -835 -103 -743
Diğer Hizmetler 232 37 85
GELİR DENGESİ -6.710 -335 -8.475
Ücret Ödemeleri -194 -28 -256
Yatırım Geliri -6.516 -307 -8.219
Doğrudan Yatırımlar -2.102 -71 -3.346
Portföy Yatırımları -825 8 -1.339
Diğer Yatırımlar -3.589 -244 -3.534
CARİ TRANSFERLER 1.110 131 989
SERMAYE VE FİNANS HESAPLARI 41.483 2.980 51.123
SERMAYE HESABI -44 0 -76
FİNANS HESAPLARI 41.527 2.980 51.199
Doğrudan Yatırımlar 8.215 409 7.728
Yurtdışında -3.784 -651 -2.666
Yurtiçinde 11.999 1.060 10.394
Portföy Yatırımları 35.222 1.208 23.924
Varlıklar 2.298 -122 2.689
Yükümlülükler 32.924 1.330 21.235
Diğer Yatırımlar 19.666 3.462 33.178
Varlıklar 2.316 -1.306 1.188
Yükümlülükler 17.350 4.768 31.990
Rezerv Varlıklar -21.576 -2.099 -13.631
NET HATA NOKSAN 2.145 955 4.839

 

BU HABERE YORUM YAZ
 
14 Ocak 2014 Salı, 12:32 Misafir mahvettin bizi başçı bu kurlar gelecegimizden çaldı bunedir ya 1700den usd 2200 e 2300 den 3000 a nedemek buya allah aşkına fed falan hikaye yazık benimçocugumun hakkını yiyene haram olsun
14 Ocak 2014 Salı, 10:37 Misafir bu euro nun fıyatında ne yazıyo oyle 3,0003 bu nedır ya