Advertisement

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), bu yıl Türkiye ekonomisinin yüzde 3,4 büyümesini bekliyor.

TÜSİAD'ın 44. Olağan Genel Kurulu'nda paylaşılan "Türkiye Ekonomisi 2014" başlıklı çalışmada, TÜSİAD'ın 2014 yılı makroekonomik tahminlerinin 2013 yılı sonunda Türkiye'de artan siyasi belirsizlikler dikkate alınarak sadece temel senaryo çerçevesinde gerçekleştirildiği belirtildi.

Temel senaryonun 2014'te dünyada mevcut toparlanma eğilimlerini bozacak yeni bir kriz gelişmesi olmayacağı, Türkiye'de siyasi belirsizliklerin 2014 yerel seçimleri sonrasında belirli ölçüde kısıtlanacağı ve Türkiye'nin yakın coğrafyasında yeni politik riskler gelişmeyeceği varsayımları çerçevesinde tanımlandığı kaydedildi.

Çalışmaya göre Türkiye ekonomisi 2014 yılında yüzde 3,4 büyüyecek. İhracat 161,1 milyar dolar, ithalat ise 260,7 milyar dolar olarak gerçekleşecek, cari işlemler açığının GSYH'ya oranı yüzde 7 daralacak, reel kur endeksi eksi yüzde 3 (-3.0), ikincil piyasa göstergesi faizi ise yüzde 11,2 olarak gerçekleşecek.

2014 yılında OVP çerçevesinde sırasıyla yıllık yüzde 3 ve eksi yüzde 3,5 (-3,5) olarak hedeflenen kamu nihai tüketim ve yatırım harcamaları artışlarına karşılık, özel tüketim ve yatırım harcamaları artışlarının sırasıyla yüzde 3,7 ve yüze 4,6 olacağı görüşüne yer verilen çalışmaya göre, temel senaryo dahilinde mali disiplinde devamlılığın, bütçe açığının GSYH'ya oranının, seçimler öncesinde ufak bir bozulmaya karşılık, eksi yüzde 1,9 (-1,9) oranında tutabilecek.

Ayrıca, temel senaryo kapsamında, fiyat istikrarı ve finansal istikrara yönelik politika adımlarının, kur geçişkenliği ve yılın başındaki vergi artışlarına karşın, GSYH deflatörünün yıllık artışı anlamında enflasyonu yüzde 7,6'da tutabileceği tahmin edilen çalışmada, şu görüşlere yer verildi:

"Temel senaryoda yavaşlayan ekonomik aktivite ve TL'deki değer kayıpları cari açığı mutlak değer olarak sınırlarken, dolar cinsinden nominal GSYH'daki duraklamanın, cari açık/GSYH oranının yüzde 7 seviyesinde kalmasına neden olacağı tahmin edilmektedir. Diğer yandan yavaşlayan büyümenin, işsizliği gecikmeli olarak yüzde 10,7 oranında yükselteceği tahmin edilmiştir. Temel senaryonun ana varsayımları olan, Avrupa Birliği büyümesindeki toparlanma ve reel kurdaki değer kaybı, ihracat performansının 2013 yılında dahi iyi olması yönünde bir tahmine zemin hazırlarken, yavaşlayan iç talep ve TL'nin değer kaybı ithalatın büyüme hızını sınırlayan bir sonuç üretmektedir."

AA