Advertisement

Hazine, Şubat-Nisan 2014 döneminde 50,9 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 44,9 milyar lira iç borçlanmaya gidecek.

Hazine Müsteşarlığı, Şubat-Nisan 2014 dönemine ilişkin İç Borçlanma Stratejisini açıkladı.

Buna göre, ödemelerin 7,2 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak. Hazine böylece, toplam 58,1 milyar lira borç ödeyecek.

Hazine, bu dönemde 44,9 milyar lira da iç borçlanmaya gidecek. Söz konusu dönemde dış borçlanma yapılmayacak. 2014'ün Şubat, Mart ve Nisan aylarında 6'şar olmak üzere toplam 18 devlet tahvili ihalesi düzenlenecek.

azine, şubat ayında 13,7 milyar lira, mart ayında 16,9 milyar lira, nisan ayında ise 14,3 milyar lira iç borçlanmaya gidecek.

Hazine Müsteşarlığının, Şubat-Nisan 2014 dönemine ilişkin İç Borçlanma Stratejisi'ne göre, şubat ayında 15,6 milyar liralık iç borç servisine karşılık 13,7 milyar liralık iç borçlanma, mart ayında 19,2 milyar liralık iç borç servisine karşılık 16,9 milyar liralık iç borçlanma, nisanda ise 16,1 milyar liralık iç borç servisine karşılık 14,3 milyar liralık iç borçlanma yapılması planlanıyor.

Şubattaki iç borçlanmanın 9,6 milyar lirası piyasadan, 2,6 milyar lirası kamuya satışlardan, 1,5 milyar lirası da kira sertifikasından, marttaki iç borçlanmanın 14,2 milyar lirası piyasadan, 2,7 milyar lirası kamuya satışlardan, nisandaki iç borçlanmanın ise 10,8 milyar lirası piyasadan, 3,5 milyar lirası da kamuya satışlardan oluşacak. Şubatta programlanan kira sertifikası yoluyla borçlanma tutarı, piyasa koşullarına bağlı olarak değişebilecek.

Hazine, söz konusu dönemde dış borçlanmaya gitmeyecek.

Şubatta 19,6 milyar lira, martta 21,2 milyar lira, nisanda ise 17,3 milyar lira olmak üzere söz konusu dönemde toplam 58,1 milyar liralık ödeme yapılacak. Bu ödemenin 7,2 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.

Öte yandan, şubat ayında 5,9 milyar lira, mart ayında 4,3 milyar lira, nisan ayında ise 3 milyar lira nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, 2B satış gelirleri, TMSF'den sağlanan gelirler, devirli-garantili borç geri dönüşleri, kasa banka değişimi ve kur farkı kalemlerini içeren finansman geliri hedefleniyor.

AA