Advertisement

Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den konu hakkında yapılan açıklama şöyle;

Şirketimizin 11 Ekim 2011 tarihli özel durum açıklamasında Siirt Madenköy'deki konsantre bakır üretim faaliyeti ile ilgili olarak JORC standartlarına uygun olarak hazırlanan rapora göre bakır rezervinin, ortalama % 2.40 tenörlü  31.182.000 ton kesin (measured)  olmak üzere toplam 39.875.000 ton olarak belirlendiği kamuya duyurulmuştu. Şirketimizin talebi üzerine ;Micromine Consulting Services firmasının Ekim 2011-Kasım 2013 dönemleri arasında rezerv geliştirmeye yönelik sondaj çalışmaları sonucunda elde edilen yeni bulgular ışığında, Madenköy bakır rezervini yeniden değerlendirmesi sonucunda;

JORC standartlarına uygun olarak revize edilmiş bakır rezervi , 36.264.000 tonu Kesin (Measured), 5.002.000 muhtemel (Indicated), 225.000 tonu mümkün (Inferred) olmak üzere toplam 41.500.000 ton olup ortalama tenörü %2,02'dir. Bu güne kadar toplam rezerv miktarının yaklaşık 6.514.225 tonu üretilmiş bulunmaktadır.