Advertisement

Kısa vadeli dış borç stoku, 2013 aralık ayı sonunda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28,4 oranında artışla 129,1 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2013 Aralık ayına ilişkin "Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri"ni açıkladı.

2013 Aralık sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2012 yılı sonuna göre yüzde 28,4 oranında artışla 129,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 31,5 oranında artarak 89,6 milyar dolar ve diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 23,4 oranında artarak 38,6 milyar dolar oldu.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2012 yılı sonuna göre yüzde 46,4 oranında artışla 42,7 milyar dolara, yurt dışı yerleşiklerin Döviz tevdiat hesabı yüzde 31,2 oranında artışla 11,5 milyar dolara yükseldi. Banka mevduatı, 2012 yılı sonuna göre yüzde 36,6 oranında artışla 25,4 milyar dolar oldu. Diğer yandan, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları 2012 yılı sonuna göre yüzde 13,8 oranında azalarak 10 milyar dolar olarak gerçekleşti. Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2012 yılı sonuna göre yüzde 26 oranında artışla 27,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu geçen yıl sonunda 2012 yılı sonuna göre yüzde 59,5 oranında artarak 17,6 milyar dolar olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 25,1 oranında artarak 110,7 milyar dolara ulaştı.

Alacaklı bazında incelendiğinde, parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar 2012 yılı sonuna göre yüzde 29,2 düzeyinde artarak 82,7 milyar dolar olurken, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 23,1 artışla 45 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. 2012 yılı sonunda 13 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları da 2013 yıl sonu itibarıyla 1,5 milyar dolar oldu.

Aralık sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 50,5'i dolar, yüzde 34,3'ü avro, yüzde 12,7'si TL ve yüzde 2,5'i diğer döviz cinslerinden oluştu.

Aralık sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 166,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 27 milyar dolarlık kısmı, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün, yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluşuyor. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 13,6, Merkez Bankası'nın yüzde 1,6, özel sektörün ise yüzde 84,8 oranında paya sahip olduğu gözlendi.

AA