Advertisement

Reel kesim güven endeksi, Şubat ayında bir önceki aya göre 3,2 puan artarak 104,6 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), şubat ayına ilişkin İktisadi Yönelim Anketi ve Reel Kesim Güven Endeksi'ni (RKGE) açıkladı.

2014 yılı şubat ayında RKGE, bir önceki aya göre 3,2 puan artarak 104,6 seviyesinde gerçekleşti.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek üç aydaki üretim miktarı, gelecek üç aydaki toplam istihdam, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, genel gidişat ve mevcut mamul mal stok miktarı endeksi artış yönünde etkilerken, sabit sermaye yatırım harcaması ve mevcut toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 0,4 puan artarak 104,6 puan seviyesinde gerçekleşti.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda bir ay öncesine kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 8,6'ya, aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 66,6'ya yükselirken, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 24,8'e geriledi.

Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve ihracat sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre güçlenerek devam ettiği, iç piyasa sipariş miktarında bir önceki ayda azalış bildirenler lehine olan seyrin ise artış bildirenler lehine döndüğü gözlendi.

Mevsim normallerine kıyasla yapılan değerlendirmelerde, mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki ay seviyelerinde devam ettiği görüldü. Mevcut mamul mal stoklarının mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmelerin zayıflayarak sürdüğü gözlendi.

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminin yanısıra, ihracat sipariş miktarı ve iç piyasa sipariş miktarındaki artış yönlü beklentilerin mevsimsel nedenlerle güçlenerek devam ettiği görüldü. Gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış beklentilerinin güçlenerek, gelecek oniki aya ilişkin sabit sermaye yatırım harcamalarındaki artış yönlü beklentilerin ise zayıflayarak devam ettiği gözlendi.

Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin güçlenerek sürdüğü, gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin ise zayıflayarak devam ettiği görüldü. Gelecek üç aydaki satış fiyatı artış beklentilerinin de zayıflayarak devam ettiği gözlendi.

Gelecek oniki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya kıyasla 0,7 puan artarak yüzde 8,5 oldu.

AA