Advertisement

Şubatta Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 0,43, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,38 arttı. Yıllık enflasyon ise tüketici fiyatlarında yüzde 7,89, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 12,40 oldu. Bloomberg'in anketine katılan ekonomistler, TÜFE'nin Şubat'ta yüzde 0.40 artacağını tahmin ediyordu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayına ilişkin TÜFE ve Yİ-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, aylık bazda TÜFE yüzde 0,43, Yİ-ÜFE yüzde 1,38 artarken, yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 7,89, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 12,40 olarak gerçekleşti.

Şubat ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalara göre enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 7,60, yurt içi üretici fiyatlarında ise yüzde 6,11 artış gösterdi.

TÜFE Ocak ayında yüzde 1,98, Yİ- ÜFE ise aynı ayda yüzde 3,32 oranında artmış, yıllık enflasyon ise söz konusu ayda TÜFE'de yüzde 7,75, Yİ-ÜFE'de ise yüzde 10,72 olarak gerçekleşmişti.

Şubatta TÜFE'de yer alan ana harcama gruplarında aylık bazda en yüksek artış, yüzde 2,29 ile ulaştırma grubunda gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibariyle şubatta, aylık bazda en yüksek artış, yüzde 2,29 ulaştırmada görülürken, lokanta ve otellerde yüzde 1,42, ev eşyasında yüzde 1,33, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 1,14, sağlıkta yüzde 0,76 artış yaşandı.

Şubatta aylık bazda en fazla düşüş gösteren grup yüzde 5,06 ile giyim ve ayakkabı oldu.

- Yıllık değişimler

TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış, yüzde 12,68 ile ulaştırma grubunda gerçekleşti. Bunu, yüzde 11,72 ile lokanta ve oteller, yüzde 10,05 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 9,87 ile eğitim, yüzde 7,60 ile eğlence ve kültür izledi.

Geçen ay endekste kapsanan 432 maddeden 43'ünün ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 274'ünün ortalama fiyatlarında artış, 115'inin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

- Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri

Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, TÜFE göstergeleri, şubatta aylık bazda mevsimlik ürünler hariç yüzde 1,17 arttı.

Fiyatlar, işlenmemiş gıda ürünleri hariç grubunda yüzde 0,69, enerji hariç grubunda yüzde 0,50, işlenmemiş gıda ürünleri ve enerji hariç yüzde 0,82, enerji hariç, alkollü içkiler ile tütün ürünleri hariç yüzde 0,53, enerji hariç, alkollü içkiler ile tütün ürünleri hariç fiyatı yönetilen/yönlendirilen diğer ürünler, dolaylı vergiler hariç yüzde 0,51, enerji hariç, alkollü içkiler ile tütün ürünleri hariç fiyatı yönetilen/yönlendirilen diğer ürünler, dolaylı vergiler hariç ve işlenmemiş gıda ürünleri hariç yüzde 0,91, işlenmemiş gıda ürünleri ve enerji hariç alkollü içkiler, tütün ürünleri ile altın hariç yüzde 0,87, enerji hariç gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç yüzde 0,70 arttı.

Yıllık bazda ise fiyatlar mevsimlik ürünler hariç yüzde 8,95, işlenmemiş gıda ürünleri hariç yüzde 7,52, enerji hariç yüzde 8,43, işlenmemiş gıda ürünleri ve enerji hariç yüzde 8,08, enerji hariç ve alkollü içkiler ile tütün ürünleri hariç yüzde 8,81, enerji hariç, alkollü içkiler ile tütün ürünleri hariç ve fiyatı yönetilen/yönlendirilen diğer ürünler, dolaylı vergiler hariç yüzde 8,72, enerji hariç, alkollü içkiler ile tütün ürünleri hariç, fiyatları yönetilen/yönlendirilen ürünler hariç, dolaylı vergiler hariç ve işlenmemiş gıda ürünleri hariç yüzde 8,49, işlenmemiş gıda ürünleri hariç, enerji hariç ve alkollü içkiler, tütün ürünleri ile altın hariç yüzde 8,63, enerji hariç gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç yüzde 8,43 arttı.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), şubatta bir önceki aya göre madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 1,29, imalat sanayi sektöründe yüzde 1,86, su sektöründe yüzde 1,66 artış gösterirken, elektrik ve gaz sektöründe ise yüzde 2,97 düştü.

Sanayinin dört sektörünün şubatta ocak ayına göre değişimleri, madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 1,29, imalat sanayi sektöründe yüzde 1,86, su sektöründe yüzde 1,66 artış gösterirken, elektrik ve gaz sektöründe yüzde 2,97 düştü.


Şubatta bir önceki aya göre endekslerin en fazla artış gösterdiği alt sektörler, diğer mamul eşyalar (yüzde 3,72), kok ve rafine petrol ürünleri (yüzde 3,08), motorlu kara taşıtları (yüzde 2,93) olurken, endekslerin en fazla gerilediği alt sektörler, elektrik, gaz üretim ve dağıtımı (yüzde 2,97) ve tütün ürünleri (yüzde 0,64) oldu.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre, 2014 yılı şubatta en yüksek aylık artış, dayanıksız tüketim mallarında, en yüksek yıllık artış sermaye mallarında görüldü.

Türkiye'de şubat ayında yıllık bazda fiyatların en fazla arttığı bölge, yüzde 9,81 ile ''Erzurum, Erzincan, Bayburt'' oldu.

Yıllık bazda en yüksek artışın gözlendiği bölgeler, yüzde 9,81 ile ''Erzurum, Erzincan, Bayburt'', yüzde 8,92 ile ''Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir", yüzde 8,61 ile İzmir ve yüzde 8,46 ile ''Gaziantep, Adıyaman, Kilis'' bölgeleri oldu.

En düşük fiyat artışı ise yüzde 6,12 ile ''Mardin, Batman, Şırnak, Siirt" bölgesinde gerçekleşti.

Yıllık bazda TÜFE artışı Ankara'da yüzde 7,85, İstanbul'da ise yüzde 7,92 olarak hesaplandı.