Advertisement

Hazine, bugün düzenlediği 3 tahvil ihalesinde piyasaya 8 milyar 689,6 milyon lira borçlandı.

Hazine, 2 yıl (721 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 5,35 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını yaptı. İhalede basit faiz yüzde 11,03, bileşik faiz yüzde 11,33 oldu. Nominal teklifin 3 milyar 494,2 milyon lira olduğu ihalede nominal satış 1 milyar 797,8 milyon lira, net satış ise 1 milyar 791,1 milyon lira olarak gerçekleşti. Kamu kuruluşlarından gelen 750 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından gelen net 641,5 milyon liralık teklife karşılık net 513,2 milyon liralık satış yapıldı.

Bugün gerçekleştirilen 7 yıl (2443 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihraç ihalesinde dönemsel faiz yüzde 4,45 oldu. İhalede, nominal teklif 916,3 milyon lira, nominal satış 401 milyon lira, net satış ise 395,4 milyon lira olarak gerçekleşti. Kamu kuruluşlarına 761 milyon liralık satışın yapıldığı ihalede, piyasa yapıcılarından gelen 7 milyar 701 milyon liralık teklife karşılık net 1 milyar 540,2 milyon liralık satış gerçekleştirildi.

Diğer ihalede ise 10 yıl (3493 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 4,40 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı. İhalede basit faiz yüzde 10,54, bileşik faiz yüzde 10,81 oldu. Nominal teklifin 2 milyar 764,9 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 732,3 milyon lira, net satış ise 1 milyar 614,8 milyon lira olarak gerçekleşti. Kamu kuruluşlarına satış yapılmayan ihalede, piyasa yapıcılarından net 1 milyar 891,3 milyon lira teklif geldi ve net 1 milyar 323,9 milyon liralık satış yapıldı.

Dünkü 2 tahvil ihalesinde de 6 milyar 493,7 milyon lira borçlanan Hazine, bugün gerçekleştirilen 3 ihale ile birlikte 2 günde piyasaya toplamda 15 milyar 183,3 milyon lira borçlanmış oldu.

AA