Advertisement

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Fenerbahçe Futbol AŞ'ye Kurulun 28 Mart 2008 tarih ve 9/412 sayılı kararında belirtilen kriterlere uyulmaması nedeniyle 269 bin 500 lira idari para cezası verilmesine karar verdi.

SPK'nın haftalık bülteninde, Fenerbahçe Futbol AŞ'ye Kurulun 28 Mart 2008 tarih ve 9/412 sayılı kararında belirtilen kriterlere uyulmaması nedeniyle 269 bin 500 lira idari para cezası verilmesine karar verildiği bildirildi.

Ayrıca Fenerbahçe Futbol AŞ'nin, Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği'nden olan alacakları konusunda, SPK'nın aynı kararında belirtilen kriterlere, verilen süre içerisinde uyulmaması nedeniyle, varsa zarara uğrayan yatırımcıların, genel hukuk hükümleri çerçevesinde, yasal koşulların oluşması halinde, mevzuata aykırılık teşkil eden bahse konu işlemde sorumluluğu bulunan şirket yöneticileri aleyhine dava açabilecekleri hususunun SPK bülteni aracılığıya kamuya duyurulmasına karar verildi.

- Beşiktaş'ın yeni stadyum harcamaları ve gelirleri ile ilgili olarak bilgilendirilmesine karar verildi

SPK bülteninde ayrıca Kurul'un, Beşiktaş Futbol Yatırımları AŞ'nin yeni stadyum inşaatıyla ilgili bazı hususlarda Şirketi bilgilendirdiği görüldü.

Yapılan açıklamada Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (Şirket) 20 Ağustos 2013 tarihli özel durum açıklamasına konu Şirketin hakim ortağı Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği (Kulüp) ile Vodafone Telekomünikasyon AŞ arasında yapılan sponsorluk anlaşmasının sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde değerlendirilmesi sonucunda bazı kararlar alındığı bildirdildi.

Buna göre Kurul; Kulüp ile Şirket arasında yapılan 28.11.2003 tarihli sözleşmede stad için her yıl için belirlenen kullanım bedellerinin yapılacak yeni sözleşme ile revize edilmesinin mümkün olmadığı konusunda Şirketin bilgilendirilmesine karar verdi.

Ayrıca Kurul yapılacak yeni stadın kullanımı ile ilgili olarak Şirket ile Kulüp arasında yapılacak yeni kullanım sözleşmesinde ilk 3 yıllık süre için locaların belirli bir kısmı (47 locayı aşan) ile sınırlı olmak üzere loca satış gelirleri ile ilk 15 yıl için Stadyum isim hakkı gelirleri haricindeki stadyum gelirlerinin tamamının Şirkete ait olacağı yönünde hükümler içermesi gerektiği hususunda Kulübün ve Şirketin bilgilendirilmesine de karar verdi.

- Spor şirketlerine 2 yıl uyum süresi

 

Kurul "Faaliyet Konusu Sportif Faaliyetler veya Söz Konusu Faaliyetlerden Elde Edilen Gelirlerin Yönetilmesi Olan Halka Açık veya Açılacak Ortaklıkların Uyması Gereken Kriterler"in 8. maddesinin "Şirketler bu ilke kararının 7. maddesinin (d) bendi hükmüne, ilke kararının SPK Haftalık Bülteninde yayımlandığı tarihten itibaren 2 yıl içerisinde uyum sağlamak zorundadırlar. Söz konusu karara uyum sağlanması konusunda Şirketler ve Şirketlerin yönetim kurulu üyeleri birlikte sorumludur." şeklinde değiştirilmesine karar verdi.

Ayrıca Kurul, ek satış hakkı kapsamında ödünç alımlı satış ve fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerde bulunacak aracı kurumlara ilişkin esasların belirlenmesi hususuna ilişkin düzenlemeye giderken, ek satış hakkı kapsamında kendi kaynaklarını kullanmak suretiyle ödünç alımlı satış ve fiyat istikrarı sağlayıcı işlemleri birlikte gerçekleştirecek aracı kurumlar için kriterleri yeniden belirledi.

AA