Advertisement

Hazine, Mayıs-Temmuz döneminde 46,6 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 39,1 milyar lira iç borçlanmaya gidecek.

Hazine Müsteşarlığı, Mayıs-Temmuz 2014 dönemine ilişkin İç Borçlanma Stratejisi'ni açıkladı.

Buna göre, ödemelerin 2,8 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak. Hazine böylece toplam 49,4 milyar lira borç ödeyecek.

Hazine, bu dönemde 39,1 milyar lira da iç borçlanmaya gidecek. Söz konusu dönemde dış borçlanma yapılmayacak.

Hazine mayısta 12,2 milyar lira, haziranda 13,7 milyar lira, temmuzda 13,2 milyar lira iç borçlanmaya gidecek.

Hazine Müsteşarlığının, Mayıs-Temmuz 2014 dönemine ilişkin İç Borçlanma Stratejisi'ne göre, mayısta 14,9 milyar liralık iç borç servisine karşılık 12,2 milyar liralık iç borçlanma, haziranda 16,9 milyar liralık iç borç servisine karşılık 13,7 milyar liralık iç borçlanma, temmuzda ise 14,8 milyar liralık iç borç servisine karşılık 13,2 milyar liralık iç borçlanma yapılması programlanıyor.

Mayıstaki iç borçlanmanın 10,5 milyar lirası piyasadan, 1,7 milyar lirası kamuya satışlardan, hazirandaki iç borçlanmanın 10 milyar lirası piyasadan, 3,7 milyar lirası kamuya satışlardan, temmuzdaki iç borçlanmanın ise 9,9 milyar lirası piyasadan, 3,3 milyar lirası da kamuya satışlardan oluşacak.

Hazine, söz konusu dönemde dış borçlanmaya gitmeyecek. Bu dönemde 18 ihale gerçekleştirilecek.

Mayısta 16 milyar lira, haziranda 17,6 milyar lira, temmuzda ise 15,9 milyar lira olmak üzere söz konusu dönemde toplam 49,5 milyar liralık ödeme yapılacak. Bu ödemenin 2,8 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.

Öte yandan mayısta ve haziranda 3,8 milyar lira, temmuzda ise 2,7 milyar lira nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, 2B satış gelirleri, TMSF'den sağlanan gelirler, devirli-garantili borç geri dönüşleri, kasa banka değişimi ve kur farkı kalemlerini içeren finansman geliri hedefleniyor.

AA