Advertisement

Bakanlar Kurulu, Başbakanlık veya Başbakanlık adına iş yapacak idarelerin doğrudan temin edebileceği alımlara ilişkin yeni düzenlemeye gitti.

Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, Başbakanlık veya Başbakanlık adına iş yapacak idareler, yapım işlerinde de belirli bir tutara kadar olan ihtiyaçlarını ilan yapmaksızın, davet edilen isteklilerle idari ve teknik şartlar ile fiyat üzerinde görüşme yaparak doğrudan temin edebilecek. Söz konusu idarelerin, güvenlik veya gizlilik içerisinde yürütülmesi ihale yetkilisince uygun görülen mal alımı, hizmet alımı, danışmanlık hizmet alımı ve yapım işleri de bu kapsamda değerlendirilebilecek.

Doğrudan temin kapsamındaki hükümlerin uygulanmasında da değişikliğe gidilen düzenlemeye göre, yapım işlerinde teminat alınması ve sözleşme yapılması zorunlu olacak.