Advertisement

Hazine, bugün düzenlediği iki tahvil ihalesinde piyasaya 4 milyar 362,2 milyon lira borçlandı.

Hazine Müsteşarlığı, düzenlediği ilk ihalede, 5 yıl (1757 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 5,20 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi. İhalede ortalama basit faiz 8,40, bileşik faiz 8,57 oldu. Nominal teklifin 3 milyar 303,5 milyon lira olduğu ihalede nominal satış 998 milyon lira, net satış 1 milyar 93,7 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 900 milyon liralık talebin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından net 8 milyar 239,5 milyon lira teklif geldi ve net 576,8 milyon lira satış yapıldı.

İkinci ihalede ise 10 yıl (3626 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 1,20 reel kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi. İhalede ortalama reel basit faiz 1,83, bileşik faiz ise 1,84 oldu. Nominal teklifin 4 milyar 396,1 milyon lira olduğu ihalede nominal satış 472,5 milyon lira, net satış ise 500,1 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 796 milyon liralık talebin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından net 49 milyar 561,5 milyon lira teklif geldi ve net 495,6 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine, böylece iki ihalede piyasaya toplam 4 milyar 362,2 milyon lira borçlanmış oldu.

Hazine, yarın (3 Haziran) ise 3 tahvil ihalesi düzenleyecek.

Hazine Müsteşarlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 3 Haziran Salı düzenlenecek ilk ihalede, itfa tarihi 24 Şubat 2016 olan 2 yıl (630 gün) vadeli, 6 ayda bir 5,35 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

Aynı gün düzenlenecek ikinci ihalede de 19 Mayıs 2021 itfa tarihli, 7 yıl (2.541 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

Hazine, aynı gün düzenlenecek son ihalede ise 20 Mart 2024 itfa tarihli, 10 yıl (3.577 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 5,20 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını yapacak.

AA