Advertisement

Gelir İdaresi Başkanlığı, Türkiye genelinde 2013 yılı vergilendirme dönemi için ortalama 239 bin 428 lira matrah beyanında bulunulduğunu, bu matrahlar üzerinden ortalama 46 bin 614 lira kurumlar vergisi tahakkuk ettirildiğini açıkladı.

Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesindeki açıklamaya göre, Türkiye genelinde 2013 yılı vergilendirme dönemi kurumlar vergisi beyanlarına ilişkin olarak 2014 yılı Nisan ayında 631 bin 866 mükellef tarafından kurumlar vergisi beyannamesi verildiği bildirildi.

Bu beyannameleriyle 151 milyar 286 milyon 386 bin lira kurumlar vergisi matrahı beyan edildiğini ve bu tutar üzerinden 29 milyar 453 milyon 769 bin lira kurumlar vergisi tahakkuk ettirildiği kaydedilen açıklamada, Türkiye genelinde 2013 yılı vergilendirme dönemi için ortalama 239 bin 428 lira matrah beyanında bulunulduğu, bu matrahlar üzerinden ortalama 46 bin 614 lira kurumlar vergisi tahakkuk ettirildiği belirtildi.

2013 yılı vergilendirme dönemi Kurumlar Vergisi beyanlarına göre beyanname veren mükellef sayısı, beyan edilen vergi matrahı ve tahakkuk eden vergi tutarları şöyle:

Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlık
(VDB / DEF)

Beyanname Veren Mükellef Sayısı

Beyan Edilen Vergi Matrahı
(TL)

Tahakkuk Eden Kurumlar Vergisi
(TL)

İstanbul VDB

237.184

40.428.409.275

8.014.951.795

Büyük Mükellefler VDB

828

36.861.014.901

7.273.793.447

Ankara VDB

71.949

32.781.552.807

6.384.599.750

İzmir VDB

41.457

6.746.279.331

1.326.927.066

Diğer VDB / DEF

280.448

34.469.129.916

6.453.497.410

Toplam

631.866

151.286.386.233

29.453.769.470


Açıklamaya göre, 4 vergi dairesi başkanlığının Türkiye genelindeki kurumlar vergisi payları ise şöyle:


Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlık
(VDB / DEF)

Beyanname Sayısı
(yüzde)

Beyan Edilen Matrah
(yüzde)

Tahakkuk Eden Vergi
(yüzde)

İstanbul VDB

37,53

26,72

27,21

Büyük Mükellefler VDB

0,14

24,37

24,70

Ankara VDB

11,39

21,67

21,68

İzmir VDB

6,56

4,46

4,50

Diğer VDB / DEF

44,38

22,78

21,91