Advertisement

ABD Hazinesi, Amerikalılarla ilgili olanlar dahil bankaların şüpheli gördüğü veya müşterilerin yaptığı büyük para hareketleriyle alakalı bilgileri istihbarat servisleriyle paylaşırken kısıtlamalar uyguladığını açıkladı.

Hazine, protokolü geçen haftanın sonunda bir kamu kayıt talebine cevaben yayınladığını vurgularken, belgede Ulusal Terörle Mücadele Merkezi ile toplu şekilde nasıl bilgi paylaştığını tarif etti. Kısmen düzenlenen belgede veritabanında nasıl arama yapılacağı da anlatılıyor.

Hazine'nin Mali Suçlar Tatbikat Ağı ve Ulusal Terörle Mücadele Merkezi (NCTC) arasında imzalanan 2010 mutabakat anlaşması istihbarat servislerinin yalnızca belirli davalar için önemli verileri kullanmalarını ve sehven elde edilen bilgileri de anında yok etmelerini talep ediyor. Yeniden dağıtım ise sınırlandırılıyor.

Obama yönetimi bir yandan ABD kamuoyunu ve müttefiklerini sürekli takip edilmedikleri konusunda temin etmeye çalışırken öte yandan da istihbarat toplamanın terörizmi durdurmak için hayati öneme haiz olduğunu savunuyordu. Ulusal Güvenlik Teşkilatı(NSA) eski çalışanı Edward Snowden tarafından ortaya çıkarılan geniş veri çöplüklerinin aksine, ABD para aklamaya karşı mücadele çerçevesinde on yıllardır finans kurumlarının şüpheli faaliyetleri Hazine'ye bildirmelerini talep ediyor. Bu bilgiler güvenlik güçleriyle paylaşılabiliyor ve daha önce terörizme karşı davalarda kullanılmıştı.