Advertisement

Rekabet Kurumundaki toplantı, Kurul Başkanı Nurettin Kaldırımcı başkanlığında gerçekleştirildi. Kaldırımcı, 23 Mayıs 2013 tarihli kurul kararıyla söz konusu şirketlerin 4054 sayılı Rekabet Kanunu ihlal edip etmediklerinin tespiti için soruşturma açıldığını hatırlattı.

Adana Çimento Sanayi TAŞ adına sözlü savunma yapan Bahadır Balkı, sektörde taraflar arasında rekabeti ihlal edici herhangi bir anlaşma olmadığını söyledi.

Pazar faaliyetlerinin "son derece şeffaf" bir şekilde gerçekleştirildiğini savunan Balkı, "Rekabetin ihlal edilmediği yönünde karar verilmesini talep ediyoruz" dedi.

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında sözlü savunma yapan Avukat Gönenç Gürkaynak da rekabeti ihlal eden bir durum içine girmediklerini iddia etti.


- Soruşturma heyetinin görüşü

Soruşturma heyeti yetkilileri, yapılan incelemeler doğrultusunda söz konusu şirketlerin aralarında anlaşarak rekabeti ihlal ettiklerine yönelik yeterli delilin olmaması sebebiyle "Rekabet Kanunu'nun ihlal edilmediği" kanaatine ulaşıldığını bildirdi.

Rekabet Kurulu, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 7 Temmuz 2014'te açıklayacak. Karar bu tarihten önce alınırsa, Kurumun internet sitesinden duyurulacak.