Advertisement

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, İslam Kalkınma Bankası (IDB) üyelerine seslenerek, "Zor zamanlar, gerekli reformlar yapmak ve ilerlemek için en uygun zamanlardır" dedi.

Babacan, IDB tarafından düzenlenen 40. Yıllık Guvernörler Kurulu Toplantısı'nda, IDB'nin çok güzel işler yaptığını ancak daha yapacak çok yatırımlar ve çalışmalar olduğunu belirtti.

IDB üyesi ülkelerin büyük zorluklardan geçtiğine değinen Babacan, "Zorlukları, önemli reformları yapmak için birer fırsat olarak görmeliyiz. Önümüzdeki yıl Türkiye G-20'nin dönem başkanlığını üstlenecek. Yeni bir deyim var, 'krizleri asla israf etme' diye. Aslında zor zamanlar, gerekli reformlar yapmak ve ilerlemek için en uygun zamanlardır" diye konuştu.

Babacan, üye ülke ekonomilerini entegrasyon ve iş birliği açısından mümkün olduğunca açık hale getirmenin önemini vurgulayarak, bu sayede insanların, enerjinin, sermayenin ve malların bir ülkeden başka bir ülkeye geçmesinin daha da kolaylaşacağını ifade etti.

- "Serbest dolaşım anahtar faktör"

Babacan, iş birliği ve ortak çalışmalar noktasında serbest dolaşımın anahtar faktörlerden biri olduğuna dikkati çekti. Bunun için ülkelerin vize anlaşmaları üzerinde çalışmasının büyük önem taşıdığının altını çizen Babacan, "Serbest ticaret anlaşmaları ile ülkelerin birbirleriyle entegre olmalarını sağlamaları çok önemli" ifadesini kullandı.

Entegrasyonun da tek başına yeterli olamayacağını belirten Babacan, şöyle devam etti:

"İyi çalışan rekabetçi bir ekonomik ortam çok önemli. Her sektörde rekabete açık olmak gerek. Aslında rekabet üretkenlik, üretkenlik de verimlilik demek. Daha az devlet payı, daha fazla özel sektör yatırımı. Doğal olarak bu da iş birliği ve entegrasyon demek.

Tüm bunlara bir bütün olarak baktığımızda ülkeleri ekonomik olarak birbirleriyle iş birliği içinde ve entegrasyonla ele aldığımızda, bu daha güvenli bir ortam ve daha sağlıklı politik ilişkiler sağlar. Yakın ekonomik ilişkiler ve ekonomik bağımsızlık uzun vadede ülkeler arası politik ilişkileri de garanti altına alacaktır."

- "Özel sektör, kamu sektöründen daha hızlı"

Başbakan Yardımcısı Babacan, özel sektör iş birliğiyle yapılan projelerin gittikçe daha fazla tercih edilen bir yatırım şekline dönüştüğünü dile getirdi.

Birçok IDB üyesi ülkede devletin borcunun yüksekliğine işaret eden Babacan, özel sektörün projelere dahil edilmesiyle devletin daha az harcama yapmış olacağını vurguladı. Babacan, projelerin özel sektör eliyle yapılmasıyla verimliliğin de yükseldiğine değinerek, özel sektörün devletten çok daha hızlı ve verimli çalıştığını vurguladı.

Söz konusu sistemi Türkiye'de birçok projede uyguladıklarını belirten Babacan, "Bunları 12 yıllık bir hükümetin bakanı olarak söylüyorum. Özel sektör, kamu sektöründen daha etkin ve hızlı" değerlendirmesinde bulundu.

Babacan, gençlere ve onların eğitimlerine daha fazla yatırım yapılmasının da toplumların gelecekleri açısından büyük bir değer taşıdığını dile getirdi.

Bill & Melinda Gates Vakfını temsilen toplantıda hazır bulunan Bill Gates de üye ülkelerin ortak çalışmalarının önemini vurguladı.

Gates, birlik üyesi ülkelerin eğitim ve sağlık gibi temel konulardaki çalışmalarına da değinerek, bu iki konunun devletlerin ve toplumların gelecekleri açısından hayati olduğunun altını çizdi.