Advertisement

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemlerinin faaliyetleri ve gözetimi hakkında hazırladığı yönetmelikler, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

6493 sayılı "Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemlerinin sorunsuz ve kesintisiz işlemesini teminen sistemlerin faaliyetlerine ve gözetimine ilişkin usul ve esasları belirlemek üzere gerekli düzenlemelerin yapılması hususlarında TCMB yetkilendirildi.