Advertisement

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), bugünkü toplantısında, gecelik faiz oranlarında: marjinal fonlama oranını yüzde 12, açık piyasa işlemleri çerçevesinde piyasa yapıcısı bankalara repo işlemleri yoluyla tanınan borçlanma imkanı faiz oranını yüzde 11,5 düzeyinde sabit tuttu ve Merkez Bankası borçlanma faiz oranı ise yüzde 8’den yüzde 7,5’e indirdi.

PPK ayrıca, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 8,75’ten yüzde 8,25’e düşürdü.

Bunun yanında, PPK, Geç Likidite Penceresi faiz oranlarında: Geç Likidite Penceresi uygulaması çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasası’nda saat 16.00–17.00 arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 0, borç verme faiz oranı yüzde 13,5 düzeyinde sabit tuttu.

PPK'nın faiz toplantısı sonrası yapılan açıklamada, sıkı para politikası duruşunun ve alınan makroihtiyati önlemlerin etkisiyle kredi büyüme hızlarının makul düzeylerde seyrettiği ve bu gelişmelerle uyumlu olarak yurt içi özel kesim nihai talebinin ılımlı bir eğilim sergilemekte olduğu kayded,ldi. PPK, açıklamasında, ıhracatın ise dış talepteki toparlanmanın da etkisiyle büyümeye olumlu katkı yapmakta olduğunu belirtti. Açıklamada, PPK'nın talep bileşenlerinin mevcut görünümü altında 2014 yılında toplam talep koşullarının enflasyon baskılarını sınırlayacağını ve cari işlemler açığında belirgin bir iyileşme gözleneceğini tahmin ettiği belirtildi.

Geçtiğimiz yılın ortalarından itibaren gerçekleşen birikimli döviz kuru gelişmelerinin yıllık enflasyon üzerindeki olumsuz yansımalarının kademeli olarak azalmakta olduğunu kaydeden PPK, son dönemde enflasyonun düşüş hızını sınırlayan temel faktörün gıda fiyatlarındaki yüksek seyir olduğunu vurguladı. Açıklamada, bu değerlendirmeler doğrultusunda PPK'nın, son aylarda küresel likidite koşullarındaki iyileşmeyi de göz önüne alarak, bir haftalık repo faizinde ölçülü bir indirime gittiği belirtildi. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurların yakından izleneceğinin kaydedildiği açıklamada, enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar getiri eğrisini yataya yakın tutmak suretiyle para politikasındaki sıkı duruşun sürdürüleceği belirtildi.

Merkez Bankası, zorunlu karşılıklar ve ROK'ta değişikliğe gitmedi.