Advertisement

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları Mayıs ayı sonu itibariyle 225,5 milyar dolar, yükümlülükleri ise 650,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti..

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2014 Mayıs sonu itibarıyla Türkiye'nin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini açıkladı. Buna göre, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları 225,5 milyar dolarla 2013 yıl sonuna kıyasla önemli bir değişiklik göstermezken, yükümlülükleri ise yüzde 5,7 artışla 650,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2013 yıl sonunda 390 milyar dolar açık verirken, söz konusu açık 2014 Mayıs sonunda 425,2 milyar dolar seviyesine yükseldi.

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2013 yıl sonuna göre 416 milyon dolar azalışla 130,6 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi 1,6 milyar dolar azalışla 58,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları, 2013 yıl sonuna göre yüzde 9,6 azalışla 21 milyar dolar oldu.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, 2014 Mayıs itibarıyla, yurt dışında yerleşiklerin yurt içinde doğrudan yatırımları (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeriyle döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2013 yıl sonuna göre yüzde 11,8 artışla 162,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Mayıs ayı itibarıyla, portföy yatırımları 2013 yıl sonuna göre 15,3 milyar dolar artış gösterdi. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2013 yıl sonuna göre yüzde 22,4 artışla 64,1 milyar dolar olurken, borç senetleri alt kalemleri olan yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) stoku yüzde 0,4 azalışla 51,9 milyar dolar, Hazine'nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 1 artışla 38,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2013 yıl sonuna göre 2,6 milyar dolar artış gösterdi. Bankaların toplam kredi stoku yüzde 4,2 artışla 90,3 milyar dolar, diğer sektörlerin toplam kredi stoku ise yüzde 3,1 artarak 99,1 milyar dolar düzeyine yükseldi.

Mayıs 2014 itibarıyla, diğer yatırımlar altında yer alan yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı, 2013 yıl sonuna göre yüzde 1,5 azalışla 36,3 milyar dolar olurken, TL mevduatı da aynı dönemde yüzde 1,8 azalışla 10,9 milyar dolar oldu. Yurt dışında yerleşik Türk vatandaşlarının Merkez Bankası'ndaki kredi mektuplu Döviz tevdiat hesapları ise aynı dönemde 2013 yıl sonuna göre yüzde 14,3 azalışla 4,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.