Advertisement

Fed Başkan Yardımcısı Stanley Fischer, istihdam arzı büyümesindeki durgunluğun endişe verici olduğunu belirtti ve hali hazırda konut piyasası ve gelişen piyasalardaki geniş tabanlı durağanlık ile karşı karşıya kalan uzun vadeli ekonomik üretimin yavaşlamasına katkıda bulunabileceğini ifade etti.

Fischer konu ile ilgili şöyle konuştu:

“İş gücü katılımındaki düşüş geniş çapta nüfusun yaşlandığını yansıtıyor, ancak yine de düşüşün ne oranda ekonominin durağanlığından kaynaklandığı konusunda kayda değer bir belirsizlik mevcut.”

Çalışma yaşındaki insanların iş gücündeki payını gösteren katılım oranı yüzde 62.9 ile 1978’den bu yana en düşük seviyesinde seyrediyor.

İş gücü katılımındaki beklenmedik düşüşün konjonktürel şartları yansıttığına inanmak için bazı güçlü sebepler olduğunun altını çizen Fed Başkan Yardımcısı, iş gücünden ayrılan işçilerin çoğunun caydırılmış işçiler olabileceğini dile getirdi. Fischer, “Ekonominin güçlenmesi bu çalışanları iş gücü piyasasına geri çekecektir, ancak vasıf ve bağlantılar geçen yıllar içinde değer yitirebilir” dedi.

Fed’e Mayıs ayında katılımından bu yana yaptığı ikinci konuşmasında, eski İsrail Merkez Bankası Başkan Stanley Fischer, pek çok gelişmiş ekonominin ABD resesyonundan kalan belirsizliklerle mücadele ettiğini ifade etti. Fischer, “Merkez bankaları ekonomideki durgunluğun ölçümünü yapmakta zorlanıyorlar. Durgunluğun değiştirebilecekleri geçici faktörlerden mi kaynaklandığını, yoksa para politikalarıyla düzeltemeyecekleri kalıcı faktörler mi olduğunu anlayamıyorlar” diye konuştu.