Advertisement

Borsa İstanbul'da işlem gören mevduat bankalarının 2014 ilk yarısında net dönem karı, bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 18 azalarak, 8 milyar 628 milyon lira oldu.

Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) Borsa İstanbul'da İşlem Gören Mevduat Bankaları - Haziran 2014 Raporu'na göre, 12 mevduat bankası, 8 bin 400 şube ve 149 bin 969 personelle sektördeki şube ve personelin yüzde 75'ini temsil etti.

Rapora göre borsada işlem gören mevduat bankalarının, Haziran 2014 itibariyle, sektör toplam aktifleri içindeki payı bir önceki çeyreğe göre değişmeyerek yüzde 74 oldu. Aynı dönemde toplam krediler içindeki payı yüzde 77 ve toplam mevduat içindeki payı yüzde 82 düzeyinde gerçekleşti.

Borsada işlem gören mevduat bankalarının toplam aktifleri, Haziran 2014 itibariyle yüzde 18 artarak, 1 trilyon 283 milyar TL'ye yükseldi. 2014 yılının ilk yarısında likit aktifler bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26 büyüdü. İlk çeyreğin ardından ikinci çeyrekte de para piyasasından alacaklar kalemindeki yüksek oranlı büyümenin devam ettiği görüldü. Aynı dönemde menkul değerler cüzdanı yüzde 8, krediler ise yüzde 18 oranında arttı. Kredi büyümesi bilanço büyümesi üzerinde belirleyici rol oynamaya devam etti ve son alınan önlemlerin yansımasıyla bir miktar yavaşladı.

Yıllık bazda bakıldığında, kredilerin toplam aktifler içindeki payı bir önceki çeyreğe göre 0,5 puan artarak yüzde 64 olarak gerçekleşti. Toplam kredilerin yüzde 1,1'i (9,4 milyar TL) bankanın dahil olduğu risk grubuna ait. Takipteki kredilerin yıllık artış oranı bir önceki çeyreğe göre değişmeyerek yüzde 22 olarak gerçekleşti ve özel karşılıkların artış oranı ise yüzde 25 oldu. 2013 yılı Haziran ayında yüzde 78 olan özel karşılıkların takipteki kredileri karşılama oranı 2014 yılı ilk yarısında yüzde 80'e yükseldi. Tahsili gecikmiş alacakların kredilere oranı (brüt) Haziran 2014 tarihine göre 0,1 puanlık sınırlı bir düşüş göstererek yüzde 2,8 düzeyinde gerçekleşti.

TL mevduat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 oranında, YP mevduatın TL karşılığı ise yüzde 29 oranında arttı ve toplam mevduatın yüzde 4'ü (28 milyar TL) bankanın dahil olduğu risk grubuna ait.

Kar eriyor

2014 Haziran itibariyle mevduat dışı kaynaklar, toplam kaynakların yüzde 22'sini oluşturdu. 2014 yılının ilk çeyreğinde yıllık büyümesi yüzde 4'e kadar gerileyen özkaynaklardaki artış hızı yüzde 13 seviyesine yükseldi. Böylece 2014 yılı Haziran ayı itibariyle Borsada işlem gören mevduat bankalarının toplam özkaynakları 143 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

Haziran 2014 itibariyle, yabancı para aktiflerin toplam aktifler içindeki payı yüzde 34, yabancı para pasiflerin toplam pasifler içindeki payı ise yüzde 41 seviyesinde oldu. Bir önceki çeyreğe göre değerlendirildiğinde TL'nin değer kazanması yabancı para varlıkların aktif ve pasifleri içindeki paylarının gerilemesine neden oldu.

2014 yılı ilk çeyrekte, Borsada işlem gören mevduat bankalarının faiz gelirleri yüzde 23'lük bir artış gösterirken, faiz giderleri yüzde 53 oranında arttı. Net faiz geliri ise yüzde 1 oranında geriledi.

Bu yılın ilk altı aylık bölümünde net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18 geriledi. ve 8 milyar 652 milyon TL oldu. Haziran 2014'de yıllık bazda özkaynak karlılığı bir önceki çeyreğe göre 1,2 puan gerileyerek yüzde 11,7 seviyesinde gerçekleşti.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetlerinin toplam piyasa değeri, Haziran 2014 itibariyle 570 milyar TL olarak gerçekleşti. Borsada işlem gören bankalar ve özel finans kurumlarının piyasa değeri ise 175 milyar TL ile toplam piyasa değerinin yüzde 31'ini oluşturdu.

AA