Advertisement

Park Elektrik, Silopi Elektrik ile, bütün aktif ve pasifi ile kül halinde devrolma yolu ile birleşme için başvuruda bulunacağını duyurdu.
Park elektrik'ten konu hakkında Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle;
Şirketimizin 15.09.2014 tarihli  Yönetim Kurulu toplantısında;

Şirketimizin 01.09.2014 tarihli Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde Silopi Elektrik Üretim A.Ş. (Silopi Elektrik) ile Türk Ticaret Kanunu'nun 136-158. maddeleri, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18-20 maddeleri ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23-2 numaralı Birleşme ve Bölünme Tebliğ ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde 30.06.2014 tarihli finansal tabloları esas alınarak bütün aktif ve pasifi ile kül halinde devrolma yolu ile birleşmesine ilişkin olarak;

1) TTK md.147 hükmü ile Tebliğin 9.maddesi uyarınca, Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Müşavirlik A.Ş. (Grant Thornton International Üye Kuruluşu) tarafından düzenlenen 12.09.2014 tarihli Uzman Kuruluş Raporunda tespit edilen hususlar ile birleşme koşullarını ve diğer birleşmeye ilişkin şartları içeren, Devralan Silopi Elektrik Yönetim Kurulu ile birlikte hazırlanan birleşme hakkında bir raporun kabul edilmesine,
2) TTK md.145-146 hükümleri ile Tebliğin 9.maddesi uyarınca Birleşme Sözleşmesinin imzalanmasına,
3) Bu esaslar çerçevesinde, SPK'na, BİAŞ'a ve EPDK'na  başvurulmasına
karar verilmiştir.  


Kapat