Advertisement

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), eylül ayına ilişkin İktisadi Yönelim Anketi ve Reel Kesim Güven Endeksi'ni açıkladı. Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE), eylül ayında bir önceki aya göre 0,8 puan artarak 107,6 puan oldu.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, gelecek üç aydaki üretim miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması ve gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarı endeksi artış yönünde etkilerken, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, genel gidişat, mevcut mamul mal stoku miktarı ve mevcut toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre 1,4 puan artarak 107,6 puan seviyesinde gerçekleşti.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda bir ay öncesine kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 12,1'e, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 11,3'e yükselirken, aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 76,6'ya geriledi.

Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve iç piyasa sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre zayıflayarak devam ettiği görüldü. İhracat sipariş miktarında bir önceki ayda artış bildirenler lehine olan seyrin ise azalış bildirenler lehine döndüğü gözlendi.

Yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya kıyasla 0,1 puan artarak yüzde 9,0 oldu

Mevsim normallerine kıyasla yapılan değerlendirmelerde, mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki ay seviyelerinde devam ettiği, mevcut mamul mal stoklarının mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmelerin ise güçlendiği görüldü.

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, iç piyasa sipariş miktarına ilişkin artış yönlü beklentilerin bir önceki aya göre zayıfladığı, üretim hacmi ve ihracat sipariş miktarına ilişkin artış yönlü beklentilerin ise güçlendiği izlendi. Gelecek üç aydaki istihdam ve gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamalarına ilişkin artış beklentilerinin de güçlendiği gözlendi.

Ortalama birim maliyetlerde son üç ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin bir önceki ay seviyelerinde devam ettiği, gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin ise bir önceki aya göre güçlendiği görüldü.

Gelecek üç aydaki satış fiyatı artış beklentilerinin de güçlenerek devam ettiği gözlendi. Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya kıyasla 0,1 puan artarak yüzde 9,0 oldu.