Advertisement

Hazine, bugün düzenlediği iki tahvil ihalesinde piyasaya 3 milyar 281,6 milyon lira borçlandı.

Hazine Müsteşarlığı, ilk ihalede 2 yıl (651 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 4,10 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi. İhalede ortalama basit faiz yüzde 9,77, bileşik faiz ise 10,01 oldu.

Nominal teklifin 2 milyar 521,5 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 712,8 milyon lira, net satış 707,1 milyon lira olarak gerçekleşti.

İhalede, kamudan gelen net 100 milyon liralık teklifin tamamı karşılanırken, piyasa yapıcılardan 3 milyar 322,1 milyon liralık teklif geldi ve 730,9 milyon liralık net satış yapıldı.

Hazine, ikinci ihalede ise 10 yıl (3584 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 4,50 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilini yeniden ihraç etti. İhalede basit faiz yüzde 9,71, bileşik faiz ise yüzde 9,95 oldu.

Nominal teklifin 2 milyar 816,9 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 55,4 milyon lira, net satış 1 milyar 22,6 milyon lira olarak gerçekleşti.

İhalede, kamudan teklif gelmezken, piyasa yapıcılardan 3 milyar 277,4 milyon liralık teklif geldi ve 721 milyon liralık net satış yapıldı.

Hazine, böylece iki ihalede piyasaya toplamda 3 milyar 281,6 milyon lira borçlanmış oldu.