Advertisement

Türkiye’de Ağustos ayında kredi kartı ile kişi başına en fazla harcama yapan il 1.092 TL ile Kırıkkale oldu. Bu ili 1.070 TL ile Muğla ve 1.031 TL ile Batman izledi.   

Bloomberg Araştırma Grubunun (Prof. Dr. Sadi Uzunoğlu, Doç. Dr. Gökhan Sönmezler, Doç. Dr. Orçun Gündüz), Bankalar arası Kart Merkezi (BKM) verilerinden derleyerek yaptığı analize göre Ağustos ayında kart başına en düşük harcamayı yapan il 223 TL ile Ardahan olurken, bu ili 233 TL ile Hakkari ve 265 TL ile Kars takip etti.

Bulunan bu sonuçlarla Sosyo – ekonomik gelişmişlik sıralamasında ilk grupta yer alan şehirlerden sadece Muğla ilk üç arasında yer alırken, gelişmişlik sıralamasında birinci sırada yer alan İstanbul kredi kartı başına düşen harcamalarda 987 TL ile beşinci sırada yer alırken, Ankara, İzmir ve Bursa gibi iller ilk on sırada yer alamadı. Dolayısıyla gelişmişlik kriterleri ile kredi kartı kullanımı arasında bir ilişki kurulamazken; gelişmişlik sıralamasında 71. sırada yer alan Kırıkkale kredi kartı başına harcamalarda birinci, 70. Sırada yer alan Batman üçüncü sırada yer aldı.