Advertisement

Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu, 2013 yıl sonuna göre 8,1 milyar dolar artarak 165,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2014 yılı ağustos ayına ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcuna ilişkin gelişmeleri yayımladı.

Borçluya göre dağılım incelendiğinde, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 3,5 milyar dolar, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmaları ise 3,9 milyar dolar arttı.

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,9 milyar dolar azalırken, tahvil stoku ise 2,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 843 milyon dolar artarken, tahvil stokunun ise 4,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, ağustos sonu itibarıyla tahvil hariç toplam kredi borcunun yüzde 88,4'ünü oluşturan özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 1,6 milyar dolar, yüzde 11,6'sını oluşturan resmi alacaklılara olan borçlar ise 427 milyon doları arttı.

Finansal olmayan kuruluşların, 2014 yılı Ağustos sonu itibarıyla Türkiye'de yerleşik bankaların yabancı ticari bankalardan sağlamış oldukları kredi stoku 2013 yıl sonuna göre 40 milyon dolar azalarak 35,7 milyar dolar; yurt dışı şube ve iştiraklerinden sağlamış oldukları krediler ise 1,5 milyar dolar artarak 21,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, özel sektörün yurt dışından sağladığı 165,2 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 58,8'i dolar, yüzde 33,8'i euro, yüzde 6,1'i Türk Lirası ve yüzde 1,3'ü ise diğer döviz cinslerinden oluştu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcunun, ağustos sonu itibarıyla sektör dağılımı incelendiğinde, toplam borcun yüzde 52,6'sını oluşturan finansal olmayan kuruluşların yurt dışından sağladığı 86,9 milyar dolar tutarındaki borcun, yüzde 60,2'si hizmetler sektörü, yüzde 39,3'ü sınai sektörler ve yüzde 0,5'i de tarım sektörü tarafından kullanıldı.

- Kısa vadeli kredi borcu 42,3 milyar dolar

Ağustos sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç), 2013 yıl sonuna göre 1,9 milyar dolar artarak 42,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Borçluya göre dağılım incelendiğinde ise 2013 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 111 milyon dolar, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 1,2 milyar ABD doları artış gösterdi.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, özel sektörün yurt dışından sağladığı 42,3 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun yüzde 52,1'i dolar, yüzde 39,3'ü euro, yüzde 8,2'si Türk Lirası ve yüzde 0,4'ü ise diğer döviz cinslerinden oluştu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, ağustos sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 72,3 milyar doları tutarında olduğu gözlendi.

AA