Advertisement

Akfen Holding, yılın dokuz aylık döneminde toplam 18 milyon TL net kar elde etti.

Akfen Holding açıklamasına göre, holdingin toplam cirosu aynı dönemde 84 milyon TL, faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) 20 milyon TL, FAVÖK marjı ise yüzde 24 olarak gerçekleşti.

Bağlı ortaklıklar ve özkaynak yöntemiyle konsolide edilen iştiraklerin tümü dikkate alınarak bakıldığında ve finansalları karşılaştırılabilir bir hale getirmek amacıyla, Karasular HES'te gerçekleşen hisse satışlarına göre düzeltildiğinde ise holdingin cirosu bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artış ile 921 milyon lira olarak gerçekleşti.

FAVÖK, yüzde 24 artışla 316 milyon TL, FAVÖK marjı yüzde 34, aktif büyüklüğü ise yüzde 8'lik artış ile 5,9 milyar TL seviyesinde gerçekleşen holdingin, toplam yatırım miktarı ise 238 milyon liraya ulaştı.

Akfen Holding Üst Yöneticisi (CEO) Süha Güçsav konuya ilişkin açıklamasında, 2013 yılında uygulamaya başlanan UFRS 11 standartlarına göre hazırlanan finansal tablolarda daha önceden oransal olarak konsolide edilen TAV Havalimanları, TAV Yatırım, MIP, İDO ve Akfen Su özkaynak yöntemiyle konsolide edilmeye başlandığını, bu sebeple bu şirketlerin gelir tablosuna katkılarının sadece net kar kaleminde gözükmekte olduğunu, ciro ve FAVÖK rakamlarına yansımadığını belirtti.

Ocak-Eylül 2014 döneminin yatırımların devam ettiği ve sermaye piyasası araçlarının oldukça verimli kullanıldığı bir dönem olarak kayıtlara geçtiğini vurgulayan Güçsav, ocak - mart aylarının sonunda 140 milyon TL ve 200 milyon TL tutarında 3 yıl vadeli iki tahvil arzı gerçekleştirdiklerini ve 7 Mart 2014'te 200 milyon TL tutarında tahvil anapara ödemesi yaptıklarını kaydetti.

Ayrıca, yapılabilecek en iyi yatırımlardan biri olduğu düşüncesiyle devam ettikleri hisse geri alım programını yaptıkları alımların sermayenin yüzde 10'una ulaşması sonrasında Nisan 2014'te tamamladıkları bilgisini paylaşan Güçsav, hisse geri alım programı kapsamında geri alınan paylara ilişkin mevzuatta belirlenen yüzde 10 oranındaki işlem sınırının şirketin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılabilmesi ve geri alınan bu payların itfa edilmesi vasıtasıyla bir sermaye indirimine gidilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvurunun yapıldığını ifade etti.

Hisselerin geri alınmasının ortakların elindeki hisselerin getirisini artıracağını aktaran Güçsav, şunları kaydetti:

"Şirketimiz paylarının gerçek değerini yansıtmasının, yatırımcımızın korunması açısından büyük önem taşıdığına inanıyoruz. Hisselerin itfa edilmesi tüm yatırımcılar açısından mevcut fiyatlardan satış yapmayı düşünmediğimizin göstergesi olacaktır. Ayrıca hisse geri alım programı kapsamında aldığımız hisselerin itfa edilmesi yolu ile ortaklarımıza bir şekilde temettü dağıtımı yapmış olacağız. Bunun da yatırımcılar ve tüm piyasa oyuncuları açısından önemli olduğu görüşündeyiz."

"İncek Loft'ta 637 konut satıldı"

Yılın üçüncü çeyreğinin holdingin bağlı ortaklıkları ve iştirakleri açısından çok verimli geçtiğini ifade eden Güçsav, Akfen İnşaat'ın 2 hidroelektrik santrali, 1 otel projesi, İncek Loft, Isparta Şehir Hastanesi ve Hacettepe Yurt Projesi de dahil olmak üzere devam eden toplam iş hacminin (backlog) 355,8 milyon avro seviyesinde bulunduğunu kaydetti.

Güçsav, Akfen İnşaat tarafından yapımı üstlenilen ve bin 199 konuttan oluşan İncek Loft projesinin ikinci etap satışlarına ekim ayında başladıklarını belirterek, ilk lansmandan bugüne kadar toplam 637 adet konut satışı gerçekleştirdiklerini aktardı.

Yenilenebilir enerji projelerine önem verdiklerini ifade eden Güçsav, devam eden yatırımlarla birlikte 15 hidroelektrik santralinden oluşan, toplam 339,5 MW kurulu güce ve yıllık 1.220,1 GWs enerji üretim kapasiteli bir portföye sahip olduklarını belirtti.

Süha Güçsav, yılın üçüncü çeyreğinin enerji yatırımları açısından hasat mevsimi olarak geçtiğini ifade ederek, şunları dile getirdi:

"Ağustos ayında Doğançay HES Projesinin ilk iki ünitesi, eylül ayında Doğançay HES projesinin kalan ünitesi ve ardından Doruk HES'in faaliyete başlamasıyla birlikte toplam 203 MW Kurulu güce ve yıllık 847,8 GWs enerji üretim kapasitesine sahip toplam 11 hidroelektrik santralimizde enerji üretimi devam ediyoruz. 23,7 MW Kurulu güce ve 68,3 GWs enerji üretim kapasitesine sahip 2 projemizin de inşaatı sürüyor. Ayrıca yeni bir iş kolu olarak yatırımına başladığımız rüzgar enerjisi projelerimiz için bir RES Grubu oluşturduk. Rüzgar ölçüm direklerinin dikilmesi ve rüzgar ölçümlerinin yapılması amacıyla yedi adet şirket kuruldu ve ölçümlerine başladık. Bunun dışında ölçüm direkleri kurulan ve ölçümlerine başlanan dört adet şirket satın aldık."

AA