Advertisement

Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE), kasım ayında bir önceki aya göre 4,2 puan azalarak 102,7 puan oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kasım ayına ilişkin İktisadi Yönelim Anketi ve Reel Kesim Güven Endeksi'ni açıkladı.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, genel gidişat ve sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, son üç ayda ki toplam sipariş miktarı, gelecek üç ayda ki ihracat sipariş miktarı, gelecek üç ayda ki üretim miktarı, gelecek üç ayda ki toplam istihdam, mevcut toplam sipariş miktarı ve mevcut mamul mal stoku miktarı endeksi azalış yönünde etkiledi.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 1,4 puan azalarak 108,4 puan seviyesinde gerçekleşti.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda bir ay öncesine kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 12'ye, aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 77,3'e yükselirken, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 10,7'ye geriledi.

Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve iç piyasa sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre zayıflayarak devam ettiği görüldü.İhracat sipariş miktarında bir önceki ayda artış bildirenler lehine olan seyrin azalış bildirenler lehine döndüğü gözlendi.

Mevsim normallerine kıyasla yapılan değerlendirmelerde, mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya göre güçlenerek devam ettiği görüldü. Mevcut mamul mal stoklarının mevsim normallerinde olduğu yönündeki değerlendirmelerin yerini mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmelere bıraktığı gözlendi.

- ÜFE beklentisi yüzde 9,2-

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarına ilişkin artış yönlü beklentilerin bir önceki aya göre zayıfladı.Gelecek üç ayda ki istihdama ilişkin artış beklentilerinin bir önceki aya göre zayıfladığı, gelecek on iki ayda ki sabit sermaye yatırım harcamalarına ilişkin artış beklentilerinin ise güçlendiği gözlendi.

Ortalama birim maliyetlerde son üç ayda artış olduğunu bildirenler ile gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre zayıflayarak devam ettiği görüldü.

Gelecek üç aydaki satış fiyatı artış beklentilerininde bir miktar zayıfladığı gözlendi. Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya kıyasla 0,1 puan artarak yüzde 9,2 oldu.

TCMB Reel Kesim Güven Endeksi verilerinin, alt kalemleri itibarıyla 2013 eylül-aralık ve 2014 ocak-ekim değerleri şöyle:​​​


2013 2014Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım
Reel Kesim Güven Endeksi 108,5 107,5 104,5 102,1 101,4 104,6 108,6 112,7 113,3 110,7 109 106,8 107,6 106,9 102,7
Toplam sipariş miktarı (Mevcut durum) 89,1 92,8 92,7 91,0 88,9 88,4 89,1 91,6 91,3 91,4 91,1 89,2 89,1 91,8 88,7
Mamul mal stok miktarı (Mevcut durum) (*) 97,6 94,3 95,5 94,2 94,7 97,2 96,7 96,5 95,2 95,1 96,8 97,8 96,4 100,1 98
Üretim hacmi (Gelecek 3 ay) 125,4 114,0 108,9 99,8 113,8 122,1 135,0 136,4 137,0 126,2 122,7 120,6 124,1 118,5 110,1
Toplam istihdam (Gelecek 3 ay) 114,4 111,1 106,0 104,4 106,7 113,3 113,7 115,7 115,7 117,6 115,4 110,7 111,2 108,8 104,7
Toplam sipariş miktarı (Son 3 ay) 112,3 114,8 104,5 110,3 99,6 106,0 104,4 116,8 119,2 118,4 118,4 110,8 106,9 115,6 100,8
İhracat sipariş miktarı (Gelecek 3 ay) 124,2 120,3 112,5 108,3 115,6 121,9 133,9 133,3 133,2 124,1 121,0 118,9 125 118,8 109,2
Sabit sermaye yatırım harcaması 106,8 107,0 110,7 110,4 111,8 104,3 105,4 104,2 105,8 108,0 105,1 104,1 106,9 105,2 108,4
Genel gidişat 98,4 105,4 104,8 98,6 79,7 83,8 90,8 107,0 109,3 104,9 101,7 102,4 100,8 96,6 101,3

AA