Advertisement

Garanti Bankası, 12 milyar Türk lirası tutara kadar yurt içinde, 6 milyar dolar tutara kadar da yurt dışında borçlanma aracı ihracı için Genel Müdürlüğe yetki verildiğini duyurdu.

Türkiye Garanti Bankası AŞ'nin, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan açıklamasında, TL cinsinden, 12 milyar Türk lirası tutara kadar, farklı tür ve vadelerde, bir veya birden fazla defada ve yurt içinde halka arz yöntemiyle banka bonosu ve/veya tahvil ihraç edilmesi için Genel Müdürlüğü yetkilendirdiği belirtildi.

İhracı planlanan banka bonosu ve/veya tahvillerinin vadesinin 5 yılı aşmayacak şekilde belirleneceği vurgulanan açıklamada, ayrıca şu bilgiler de paylaşıldı:

"Piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu tahvillerin sabit veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesi, ihraç edilecek tahvil ve/veya bononun vadesi ile uyumlu hazine bonosu ve/veya devlet tahvillerinden bir veya birkaçının referans olarak alınması, gerekli görülmesi halinde belirli bir ek getiri ilave edilmesi, ilave edilecek ek getirinin oranının belirlenmesi, ödenecek faiz de dahil olmak üzere ihraçlarla ilgili tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi ve bu kapsamda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların ve sair işlemlerin yapılması ve tamamlanması hususlarında Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir."

Yurt dışında 6 milyar dolarlık borçlanma aracı ihracı

Banka'nın yine KAP'ta yayınlanan bir diğer açıklamasında ise 6 milyar dolar veya muadili yabancı para tutarı veya Türk lirası tahvil, bono veya benzeri türden borçlanma aracı ihracı için Genel Müdürlüğün yetkilendirildiği de bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bankamız Yönetim Kurulu tarafından, bugün, yurt dışında tahsisli satış ve/veya nitelikli yatırımcıya satılmak üzere bir veya birden fazla ihraç yoluyla gerçekleştirilecek, çeşitli tertip ve vadelerde ve ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip, toplamda 6 milyar ABD doları veya muadili yabancı para tutarı veya Türk lirası tutarına kadar tahvil, bono veya benzeri türden borçlanma aracı ihraçlarına ilişkin tüm sözleşmelerin ve bu sözleşmelere ilişkin sair evrakın tanzim ve düzenlenmesi ile satış ve yurt dışı Borsalara kayıt da dahil olmak üzere işlemle ilgili gerekli bütün adımların yerine getirilmesini sağlamak amacıyla Garanti Bankası AŞ Genel Müdürlüğü'ne yetki verilmiştir.