Advertisement

BOTAŞ, inşa edilecek Şırnak Doğalgaz Boru Hattı Projesi ile doğalgazı Türkiye-Irak sınırına kadar ulaştıracak.

BOTAŞ, alternatif enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve ülke içinde doğalgaz boru hatlarının bir ağ gibi birbirine bağlanması amacıyla doğalgaz iletim hatları planlamaları yapmaya devam ediyor. Bu amaçla, boru hattına yönelik yatırımlarla emisyon değerleri düşük ve verimliliği yüksek doğalgazın Türkiye genelinde kullanımını yaygınlaştırılması, doğalgazın tüm tüketim noktalarına ulaştırılması, ayrıca BOTAŞ'ın 2005'ten itibaren doğalgaz alım-satım anlaşmalarından doğacak "al ya da öde" yükümlülüğü ile karşılaşmaması, karşılaşması durumunda da oluşacak farkın minimize edilmesi amaçlanıyor.

BOTAŞ, bu çerçevede, arazi etüt, harita ve kamulaştırma mühendislik ihalesi yapılan Şırnak Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin hayata geçirilmesi planlanıyor. Proje, yapımı devam eden 40 inç çapındaki Mardin Doğalgaz Boru Hattı'ndan çıkış alarak, Mardin'in Savur, Midyat ve Nusaybin ilçeleri ile Şırnak'ın İdil, Cizre ve Silopi ilçeleri üzerinden geçerek Türkiye-Irak sınırında son bulacak.

Boru hattının geçeceği güzergahla çakışan karayolu, enerji nakil hattı, sulama kanalı, dere, çay ve benzeri geçişlerde ilgili kurumlarla protokol yapılacak ve uygun görüşleri alınacak. Hattın özel mülkiyet alanlarından geçen kısımlarında BOTAŞ tarafından irtifak hakkı bedeli ödenerek geçiş yapılacak.

Doğalgaz boru hattı için ortalama 26 metre genişliğinde bir koridorun kullanılması planlanıyor.

Projenin mühendislik çalışmalarının tamamlanmasından sonra gelecek yıl inşaat ihalesine çıkılması ve inşaat işlerinin 2015'in ikinci yarısında başlayarak 24 ay içerisinde bitirilmesi hedefleniyor.

Boru hattının tüm ekipmanları ile birlikte ekonomik ömrününün 20 yıl olacağı öngörülüyor.

Faaliyetin inşaat aşamasında 200 işçi çalıştırılması, kalifiye ve teknik işlerin dışında yapılacaklar için çevre yerleşim yerlerinden işçi sağlanması planlanıyor.