Advertisement

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) artan gelir eşitsizliğinin, ekonomik büyümeyi olumsuz etkilediğini belirtirken, bu durumun düşük gelirlilere katkı sağlayacak vergi politikaları ile aşılabileceğini söyledi.

OECD raporundadüşük gelir sınıfındakilerin kabiliyetlerini geliştirmek için eğitime erişiminin kısıtlanmasının büyümeyi kötü etkilediği belirtildi. Raporda üye ülkelerin çoğunda son 30 yılın en yüksek gelir dağılımı eşitsizliğinin yaşandığı kaydedilirken, politika yapıcıların en düşük gelirli yüzde 10'lık kesimin yanı sıra alt taraftaki yüzde 40'a yönelik politikalar üretmeleri gerektiği ifade edildi.

Üye ülkelerde zenginlerin toplam nüfus içindeki payının yüzde 10 olduğuna dikkat çekilen raporda, zenginlerin, yoksullardan ortalama 9,5 misli daha fazla kazandığı ifade edildi. Eşitsizliğin ABD gayri safi yurtiçi hasıla büyümesinde 1990-2010 yılları arasında yüzde 6-7 civarı bir gerilemeye yol açtığı ifade edilen çalışmada, eşitsizliği azaltan veya tersine çeviren politikaların, toplumları daha eşit varlıklı hale getirdiğinin altı çizildi.

OECD'nin gelir dağılımı eşitsizliği hesaplamalarında kullandığı Gini parametrelerine göre 2012 yılı için gelir dağılımı eşitsizliğinin en fazla olduğu 21 ülke içinde Meksika ilk sırada gösterildi. Listede Türkiye ikinci, ABD üçüncü sırada yer aldı.

Gelir dağılımı eşitsizliğinin en az olduğu ülkeler arasında Norveç birinci sırayı alırken, bu ülkeyi Danimarka ve Çek Cumhuriyeti takip etti.

Raporda, bununla birlikte 1985-2012 arasında gelir dağılımı eşitsizliğini çok az da olsa düşürmeyi başaran ülkeler Türkiye ve Yunanistan olarak gösterildi. Aynı süre içinde gelir dağılımı eşitsizliğinin en fazla arttığı ülkeler de İsrail, Yeni Zelanda, ABD, İsveç ve Finlandiya oldu.