Advertisement

Hazine, Ocak-Mart 2015 döneminde 33,7 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 30,1 milyar lira iç borçlanmaya gidecek.

Hazine Müsteşarlığı, Ocak-Mart 2015 dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.

Buna göre, ödemelerin 11,1 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak. Hazine, böylece toplam 44,8 milyar lira borç ödeyecek.

Hazine, bu dönemde 30,1 milyar lira iç borçlanmaya gidecek. Söz konusu dönemde dış borçlanma yapılmayacak.

Hazine, ocakta 10,8 milyar lira, şubatta 14,4 milyar lira, martta ise 4,9 milyar lira iç borçlanmaya gidecek.

Hazine Müsteşarlığının, Ocak-Mart 2015 dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisine göre, ocakta 12,3 milyar liralık iç borç servisine karşılık 10,8 milyar liralık, şubatta 16 milyar liralık iç borç servisine karşılık 14,4 milyar liralık, martta 5,4 milyar liralık iç borç servisine karşılık 4,9 milyar liralık iç borçlanma yapılacak.

Ocak ayındaki iç borçlanmanın 8,8 milyar lirası piyasadan, 2 milyar lirası kamuya satışlardan, şubattaki iç borçlanmanın 9,9 milyar lirası piyasadan, 1,5 milyar lirası kira sertifikasından, 3 milyar lirası kamuya satışlardan, marttaki iç borçlanmanın ise 3,5 milyar lirası piyasadan, 1,4 milyar lirası kamuya satışlar yoluyla gerçekleştirilecek.

Hazine, söz konusu dönemde dış borçlanmaya gitmeyecek. Bu dönemde 14 ihale gerçekleştirilecek.

Ocakta 13,9 milyar lira, şubatta 17,1, martta 13,8 milyar lira olmak üzere söz konusu dönemde toplam 44,8 milyar liralık ödeme yapılacak. Bu ödemenin 11,1 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.

Öte yandan, ocakta 3,1 milyar lira, şubatta 2,7 milyar lira, martta ise 8,9 milyar lira nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, 2B satış gelirleri, TMSF'den sağlanan gelirler, devirli-garantili borç geri dönüşleri, kasa banka değişimi ve kur farkı kalemlerini içeren finansman geliri hedefleniyor.

AA