Advertisement

Hazine, bugün düzenlediği 3 ihalede piyasaya 4 milyar 265,6 milyon lira borçlandı.

Hazine Müsteşarlığı, ilk ihalede 2 yıl (679 gün) vadeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi. İhalede basit faiz yüzde 7,61, bileşik faiz yüzde 7,76 oldu. Nominal teklifin 2 milyar 135,3 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 670,2 milyon lira, net satış 684,2 milyon lira olarak gerçekleşti. İhalede, kamuya satış yapılmadı. Piyasa yapıcılardan 21 milyar 192,3 milyon liralık teklif geldi ve 529,8 milyon liralık net satış yapıldı.

Hazine, ikinci ihalede ise 6 yıl (2 bin 324 gün) vadeli, değişken faizli devlet tahvilini yeniden ihraç etti. Nominal teklifin 3 milyar 272,3 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 315 milyon lira, net satış 315,9 milyon lira olarak gerçekleşti. İhalede, kamudan gelen net 500 milyon liralık teklifin tamamı karşılanırken, piyasa yapıcılardan 11 milyar 456,2 milyon liralık teklif geldi ve 229,1 milyon liralık net satış yapıldı.

Hazine, üçüncü ihalede 10 yıl (3 bin 486 gün) vadeli, sabit kuponlu devlet tahvilini yeniden ihraç etti. İhalede basit faiz yüzde 7,58, bileşik faiz yüzde 7,73 oldu. Nominal teklifin 1 milyar 563,6 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 809,4 milyon lira, net satış 917,2 milyon lira olarak gerçekleşti.

İhalede, kamudan gelen net 500 milyon liralık teklifin tamamı karşılanırken, piyasa yapıcılardan gelen 5 milyar 894,3 milyon liralık teklife karşılık 589,4 milyon liralık net satış yapıldı.

Hazine, böylece 3 ihalede piyasaya toplamda 4 milyar 265,6 milyon lira borçlanmış oldu.