Advertisement

Hazine, şubat-nisan döneminde 34,7 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 30 milyar lira iç borçlanmaya gidecek.

Hazine Müsteşarlığı, Şubat-Nisan 2015 dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.

Buna göre, ödemelerin 10,9 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak. Hazine, böylece toplam 45,5 milyar lira borç ödeyecek.

Hazine, bu dönemde 30 milyar lira iç borçlanmaya gidecek. Hazine, şubatta 14 milyar lira, martta 4,5 milyar lira, nisanda ise 11,5 milyar lira iç borçlanmaya gidecek.

Hazine Müsteşarlığının, Şubat-Nisan 2015 dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisine göre, şubat ayında 16,1 milyar liralık iç borç servisine karşılık 14 milyar liralık, martta 5,4 milyar liralık iç borç servisine karşılık 4,5 milyar liralık, nisanda 13,2 milyar liralık iç borç servisine karşılık 11,5 milyar liralık iç borçlanma yapılacak.

Şubattaki iç borçlanmanın 9,5 milyar lirası piyasadan, 3 milyar lirası kamuya satışlardan, 1,5 milyar lirası kira sertifikası yoluyla, marttaki iç borçlanmanın 3,1 milyar lirası piyasadan, 1,4 milyar lirası kamuya satışlar yoluyla, nisandaki iç borçlanmanın ise 7,4 milyar lirası piyasadan ihale yoluyla 4,1 milyar lirası kamuya satışlar yoluyla gerçekleştirilecek.

Hazine, söz konusu dönemde dış borçlanmaya gitmeyecek. Bu dönemde 13 ihale gerçekleştirilecek.

Şubatta 17,1 milyar lira, martta 13,9 milyar lira, nisanda 14,5 milyar lira olmak üzere söz konusu dönemde toplam 45,5 milyar liralık ödeme yapılacak. Bu ödemenin 10,9 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.

Öte yandan, şubatta 3,1 milyar lira, martta 9,4 milyar lira, aralıkta da 3 milyar lira nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, 2B satış gelirleri, TMSF'den sağlanan gelirler, devirli-garantili borç geri dönüşleri, kasa banka değişimi ve kur farkı kalemlerini içeren finansman geliri hedefleniyor.

AA