Advertisement

Enerji verimliliği sertifikalandırma çalışmaları yürüteceklerden alınacak bedeller belirlendi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının, "Yetki Belgesi ve Sertifika Bedelleri ile Sertifika Bedellerinin Yetkilendirilmiş Kurumlara Ödenecek Bölümü Hakkında Tebliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, Enerji Verimliliği Kanunu ve Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik kapsamında bu yıl yürütülecek yetkilendirme sertifikalandırma çalışmaları ile ilgili bedeller, Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulunun kararı doğrultusunda yeniden belirlendi.

Yetki belgeleri için 2015'te istenecek bedeller şöyle:

- İlk kez yetki belgesi alacak üniversite ve meslek odaları: 14 bin lira

- Yetki belgesini yenileyen üniversite ve meslek odaları: 6 bin lira

- İlk defa yetki belgesi alacak enerji verimliliği danışmanlık şirketleri: 14 bin lira

- Yetki belgesini yenileyen enerji verimliliği danışmanlık şirketleri: 6 bin lira

- Enerji yöneticisi sertifikası bedeli: 50 lira

- Enerji yöneticisi sertifikası için şirketlerin yetki belgesi aldıkları kurum veya kuruluşa ödeyecekleri bedel: Yüzde 10 (5 lira)

AA