Advertisement

Reuters'ın haberine göre Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras Pazar günü parlamentoda yaptığı konuşmada ülkesinin Avrupa Birliği (AB) ve Uluslararası Para Fonu'dan (IMF) sağladığı kurtarma paketini reddetti ve AB liderlerinden ek süre talep etmeyeceğini söyledi.

Ancak Tsipras yeni bir borç anlaşmasına varılana dek Yunanistan'ın sürecin üstesinden gelmesi için bu ay sonuna kadar kreditörlerle bir geçiş anlaşması müzakere yapılmasının mümkün olduğunu belirtti.

Tsipras parlamentoda yaptığı ilk önemli konuşmada, "Kurtarma paketi başarısız oldu. Yeni hükümetin ek süre talep etmek için bir gerekçesi yoktur. Çünkü hataların uzatılmasını isteyemez" ifadelerini kulandı.

Yunanistan'ın mevcut kurtarma paketinin süresi 28 Şubat'ta sona eriyor ve AB reform taahhütlerini kapsayacak şekilde Atina'nın ek süre başvurusunda bulunmasını istiyor. Yunanistan bu seçeneği ortadan kaldırdı ve önümüzdeki haftalarda AB zirvesi ve maliye bakanları toplantısında yaşanacak uyuşmazlıkların zeminini oluşturdu.

"Seçim öncesi vaatlerimizi eksiksiz uygulamakta kararlıyız"

Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras, yeni hükümetin seçim öncesi vaatlerinin tamamını eksiksiz olarak yerine getirmekte kararlı olduğunu söyledi.

Parlamentoda başlayan yeni hükümet için yapılacak güven oylaması tartışmaları öncesinde hükümetin programını açıklayan Tsipras, "Herkes bilsin ki Yunan halkının 25 Ocak'ta bize verdiği yetkiyi müzakere etmiyoruz. Hükümetin geri alınamaz kararı, seçim öncesi vaatlerini tutarak bunların tamamının uygulanmasıdır. Bu taahhüdümüz, vatandaşlarımızı doğrudan ilgilendiren tüm konularda müzakere edilemez çekirdeği oluşturmaktadır" dedi.

Tsipras, Yunanistan'ın kritik ve tarihi anlar yaşadığını belirterek, hedefinin ülkedeki insani krizle mücadele etmek ve ülkenin diğer Avrupa ülkeleriyle yeniden eşit duruma getirilmesi ve kalkınmanın sağlanması olduğunu belirtti. Bunun için, AB ile müzakerelerin yanı sıra ülkeyi bugünkü duruma getiren statükoyla da mücadele edeceğini söyleyen Tsipras, "Bu uzun süreli olacak. Zorlukların farkındayız. Ancak, hükümetin sadece kendisini seçen Yunan halkına karşı yükümlülükleri bulunuyor, başka kimseye karşı herhangi bir yükümlülüğümüz yok. Hükümet, seçim öncesi vaatlerini eksiksiz yerine getirecek" diye konuştu.

Memorandumlarla belirlenen kalkınma programının sürdürülmesi durumunda Yunanistan'ın daha kötü duruma düşeceğini ve borcun sürdürülebilirliğinin tamamen ortadan kalkacağını belirten Başbakan Tsipras, bu konuda Yunanistan ile AB arasında yeni bir anlaşmaya ihtiyaç bulunduğunu kaydetti. Hükümetin arzusunun, Yunanistan ile Avrupalı ortakları arasında borcun yeniden yapılandırılmasına yönelik yeni bir işbirliği ve kalkınma programı hazırlanması için 2015 Haziran ayına kadar bir "geçiş programı" uygulanması yönünde olduğunu ifade eden Tsipras, "Niyet varsa bu konuda yarın bile anlaşma sağlanabilir" ifadesini kullandı.

Tsipras, önceki hükümetler tarafından imzalanan memorandumların Yunan halkının oylarıyla feshedildiğini ve artık kendileri için böyle bir şeyin söz konusu olmadığını ileri sürdü. Yunanistan'ın, Avrupalı ortaklarıyla kalıcı bir anlaşma arzu ettiğini belirterek, karşılaşılan zorluklara rağmen bunun başarılacağı konusunda iyimser olduğunu ifade eden Tsipras, şöyle devam etti:

"Bu şekilde bir anlaşma aynı zamanda, Avrupa'nın demokratik kurallara, geleneklere ve halk iradesine bağlı kaldığının ifadesi olacaktır. Avrupa karanlık geçmişin yanlışlarını tekrarlamamalı. Bir halkı küçük düşürerek rezil edemez. Avrupa, halklar arasında nefret duygusunun yeniden körüklenmemesi ve karşılıklı anlayış ve dayanışmanın hakim olması için canavarlar dönemini yeniden yaşamamalı."

Radikal tedbirler

Yeni hükümetin öncelikli hedefinin ülkedeki mali krizin açtığı yaraları sarmak ve insani krizle mücadele etmek olduğunu bildiren Başbakan Tsipras, bu kapsamda radikal kararlar alındığını anlattı.

Tsipras, öncelikli olarak uygulanacak tedbirleri şöyle sıraladı:

"Bakanlıklar çok sayıdaki danışmanlar ve geçici olarak işe alınan memurlardan arındırılacak. Bakanların kullandığı otomobillerin sayısı yarıya indirilecek ve milletvekillerine tahsis edilen araçlar iptal edilecek. Hükümete ait üç özel uçaktan biri satılacak. Başkanlık konutundaki ve bakanlıklardaki personel sayısı yüzde 30 oranında azaltılacak. Bakanların korumakla görevli polisler vatandaşları korumak için caddelerde ve semtlerde görevlendirilecek. İşten çıkarılan kamu çalışanları yeniden işe alınacak ve çalışma koşulları ve önceki hükümetler tarafından memorandumlar gereği kısıtlanan özlük hakları yeniden belirlenecek. Kamu ihaleleri yeniden gözden geçirilecek ve vergi kaçakçılığıyla mücadele kapsamında, gümrüklerde kontroller yoğunlaştırılacak. Vergi mükelleflerine 12 bin avroya kadar muafiyet getirilecek ve yüksek gelirlilerden daha fazla vergi alınacak.

Asgari maaş bir yıl içerisinde aşamalı olarak 750 euroya çıkarılacak. Kapatılan Devlet Radyo ve Televizyon Kurumu (ERT) yeniden yapılandırılarak faaliyete geçirilecek. Ülkede bulunan yasal göçmenlerin insan hakları kapsamında Yunan vatandaşlığına geçmelerindeki zorluklar ortadan kaldırılacak. Emekli maaşlarında daha fazla kesinti olmayacak ve düşük maaşlılara yılbaşında bir maaşlık ikramiye verilecek. Ülkenin doğal zenginliklerinden elde edilecek gelirler için özel bir fon kurulacak ve burada biriken meblağ öncelikli olarak sosyal sigorta kurumlarına destek olarak kullanılacak."

Tsipras ayrıca, önceki hükümetler tarafından imzalanan memorandumlarla ilgili parlamento çerçevesinde idari soruşturma başlatacaklarını ve Yunanistan'ın milli servetinin ve doğal kaynaklarının özelleştirilmesi durdurularak, bu konuda atılacak adımlarda ülkenin ve halkın çıkarlarının göz önüne alınacağını kaydetti.

Dış politika

Başbakan Tsipras, yeni hükümetin dış politika konusunda çok boyutlu ve bağımsız bir çizgi izleyeceğini söyledi. Bu konuda, hükümetin ülkenin jeopolitik dinamiğini değerlendirerek, bölgedeki barışı, istikrarı ve uluslararası hukukun savunulmasına yönelik bir politika uygulayacağını aktaran Tsipras, "Tüm bunları başaracağız, çünkü gerçekçi bir planımız ve müzakere stratejimiz var. Özellikle de halkımızın ve milli çıkarımıza hizmet etmekten başka yükümlülüğümüz yok" dedi.

Komşu ülkelerle olan farklılıkların barışçı yollardan çözümlenmesi ve uluslararası hukuk temelinde karşılıklı güven oluşturulmasının hükümetin öncelikleri arasında bulunduğunu bildiren Tsipras, "Bu çerçevede, Kıbrıs sorununun, adanın BM kararları temelinde yeniden birleşmesi, iki toplumlu, iki bölgeli bir federasyon, tek egemenlik, tek vatandaşlık ve tek uluslararası kimlik şeklinde bir çözümünü destekliyoruz" diye konuştu.

Parlamentoda üç gün sürecek hükümet programıyla ilgili tartışmaların ardından 10 Şubat Salı günü güven oylaması yapılacak.