Advertisement

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayına yönelik "Hanehalkı İşgücü İstatistikleri"ni açıkladı.

Açıklanan rakamlara göre Türkiye'de işsizlik oranı Aralık ayında yüzde 10.9 oldu. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin tahmin medyanı yüzde 11.1'lik bir oran öngörüyordu.

İşsizlik oranı Aralık'ta yüzde 10.7 seviyesindeydi. Türkiye'de işsiz sayısı ise 3 milyon 145 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 10,2 kadınlarda ise yüzde 12,6 olarak hesaplandı. Aynı dönemde tarım dışı işsizlik oranı yüzde 12,9 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı yüzde 20,2 iken, 15-64 yaş grubunda bu oran yüzde 11,2 oldu

Aralık 2014'te 15 ve daha yukarı yaştaki istihdam edilenlerin sayısı 25 milyon 642 bin kişi, istihdam oranı ise yüzde 44,7 olarak gerçekleşti. Bu oran erkeklerde yüzde 63,6, kadınlarda ise yüzde 26,2 olarak hesaplandı.

Bu dönemde tarım sektöründe çalışan sayısı 5 milyon 10 bin kişi, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı ise 20 milyon 632 bin kişi oldu. İstihdam edilenlerin yüzde 19,5'i tarım, yüzde 20,5'i sanayi, yüzde 7,1'i inşaat, yüzde 52,8'i ise hizmetler sektöründe yer aldı. 

TÜİK, 2014'e ilişkin yıllık işsizlik oranını ise yüzde 9,9 olarak açıklamıştı.

Türkiye genelinde aralık ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmamış temel işgücü göstergeleri şöyle:

  Toplam Erkek Kadın
15 ve daha yukarı yaştakiler
Nüfus (bin/kişi) 57.401 28.348 29.053
İşgücü (bin kişi) 28.787 20.082 8.705
İstihdam (bin kişi) 25.642 18.030 7.612
Tarım 5.010 2.757 2.253
Tarım dışı 20.632 15.273 5.359
İşsiz (bin kişi) 3.145 2.052 1.093
İşgücüne dahil olmayanlar (bin kişi) 28.614 8.266 20.348
İşgücüne katılma oranı (yüzde) 50,2 70,8 30
İstihdam oranı (yüzde) 44,7 63,6 26,2
İşsizlik oranı (yüzde) 10,9 10,2 12,6
Tarım dışı işsizlik oranı (yüzde) 12,9 11,5 16,7
15-64 yaş grubu
İşgücüne katılma oranı (yüzde) 54,7 76,1 33,3
İstihdam (bin kişi) 48,6 68,1 29
İşsizlik oranı (yüzde) 11,2 10,4 12,8
Tarım dışı işsizlik oranı (yüzde) 13 11,6 16,8
Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik 20,2 18,9 22,6

Geçen yılın aralık ayında istihdam sayısı 25 milyon 642 bin kişi, istihdam oranı ise yüzde 44,7 oldu.

İş gücü nüfusu 28 milyon 787 bin kişi, iş gücüne katılma oranı yüzde 50,2 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70,8, kadınlarda ise yüzde 30 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam sayısı, bir önceki döneme göre 100 bin kişi artarak, 26 milyon 205 bin kişiye yükseldi. İstihdam oranı ise 0,2 puanlık artışla yüzde 45,7'ye olarak hesaplandı. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlerin sayısında aralık ayında, bir önceki döneme göre 58 bin kişilik azalış gerçekleşti. İşsizlik oranı ise 0,2 puanlık azalış ile yüzde 10,4'e geriledi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış iş gücüne katılma oranı bir önceki döneme göre değişmeyerek yüzde 51 oldu. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerde en fazla artış 67 bin kişiyle hizmet sektöründe görüldü.

Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı söz konusu dönemde yüzde 33,2 olarak hesaplandı. Bu oran tarım sektöründe yüzde 81,2, tarım dışı sektörlerde yüzde 21,6 oldu. 

- Ücretli veya yevmiyeli sayısı 17 milyon 153 bin

İstihdam edilen 25 milyon 642 bin kişinin 17 milyon 153 binlik kısmını ücretli veya yevmiyeliler oluşturdu. Ücretli veya yevmiyelilerin toplam istihdam içindeki payı yüzde 66,9'a karşılık geldi. İstihdam edilenlerin 4 milyon 489 binini (yüzde 17,5) kendi hesabına çalışanlar, 2 milyon 864 binini (yüzde 11,2) ücretsiz aile işçileri ve 1 milyon 136 binini (yüzde 4,4) işverenler oluşturdu.

TÜİK'in son verilerine göre 2010-2014 döneminde aylar ve yıllar itibarıyla işsizlik oranları şöyle: 

  2010 2011 2012 2013 2014
Ocak 13,6 11,1 9,3 9,7 10,3
Şubat 13,5 10,7 9,6 9,7 10,2
Mart 12,8 10,1 9,1 9,4 9,7
Nisan 11,3 9,3 8,2 8,7 9
Mayıs 10,3 8,9 7,6 8,2 8,8
Haziran 9,9 8,7 7,3 8,1 9,1
Temmuz 9,9 8,6 7,6 8,6 9,8
Ağustos 10,6 8,5 8 9 10,1
Eylül 10,6 8,2 8,3 9,2 10,5
Ekim 10,5 8,4 8,3 9,1 10,4
Kasım 10,2 8,4 8,6 9,3 10,7
Aralık 10,6 9 9,3 9,6 10,9
YILLIK 11,1 9,1 8,4 9
9,9