Advertisement

Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi (EPİAŞ) ana sözleşmesinin pay sahipleri tarafından imzalanarak tescil işlemlerinin sonuçlandırılmasına karar verildi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK), konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, toplam sermayesi 61 milyon 572 bin 770 lira olan EPİAŞ'ta, işlem görecek hisselerin türü A, B ve C grubu olarak üçe ayrıldı. A tipi hisseler TEİAŞ ve BOTAŞ'a, B tipi hisseler Borsa İstanbul'a (BİST), C tipi hisseler de özel şirketlere ait oldu.

Borsa İstanbul'un yüzde 30 pay sahibi olduğu EPİAŞ'ta, TEİAŞ ve BOTAŞ da aynı oranda hisse bulunduruyor. Kalan yüzde 40'lık kısmı ise özel şirketler tarafından kontrol ediliyor.

Toplam 97 şirketin EPİAŞ ana sözleşmesini imzalamasının ve tescil işlemlerinin tamamlanmasının ardından şirket, EPDK'dan alacağı lisansla piyasa işletim faaliyetlerine başlayacak.

Karara göre, şirketin net dönem karı, ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar kanuni yedek para olarak ayrılacak. Kalandan ödenmiş sermayenin yüzde 5'i nispetinde birinci kar payı ayrılacak. Bu ayrımlardan sonra kalan kar kısmen veya tamamen dağıtılabilecek veya olağanüstü yedek para olarak ayrılabilecek.

EPİAŞ'ın merkezi İstanbul'da bulunacak ve denetiminde Türk Ticaret Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanacak.

AA