Advertisement

Bankacılıkta yüzde 150 ve yüzde 200 risk ağırlığına tabi tutulan alacakların kapsamı yeniden düzenlendi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)  tarafından hazırlanan Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğü girdi.

Yönetmelik, bankaların maruz kalınan riskler nedeniyle oluşabilecek zararlara karşı konsolide ve konsolide olmayan bazda yeterli özkaynak bulundurmalarının sağlanmasına ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

Değişiklikle yüzde 150 ve yüzde 200 risk ağırlığına tabi tutulan alacakların kapsamı yeniden belirlendi.

Buna göre, yüzde 150 risk ağırlığına tabi alacaklar, konut kredileri, Sosyal Güvenlik Kurumu ile banka arasında yapılan protokole istinaden emekli maaşını banka aracılığı ile alanlara maaşın ödenmeye devam ettiği süre ile sınırlı olmak üzere kullandırılan krediler ile kredi kartları vasıtasıyla, mal ve hizmet alımı için veya nakit olarak kullandırılan krediler dışındaki tüketici kredilerinden kaynaklanan ve kalan vadesi 1 yıldan (12. ay hariç) 2 yıla kadar (24. ay dahil) olan alacaklar olarak düzenlendi.

Diğer yandan, yüzde 200 risk ağırlığı tabi alacaklar ise konut kredileri, Sosyal Güvenlik Kurumu ile banka arasında yapılan protokole istinaden emekli maaşını banka aracılığı ile alanlara maaşın ödenmeye devam ettiği süre ile sınırlı olmak üzere kullandırılan krediler ile kredi kartları vasıtasıyla, mal ve hizmet alımı için veya nakit olarak kullandırılan krediler dışındaki tüketici kredilerinden kaynaklanan ve kalan vadesi 2 yılı (24. ay hariç) aşan alacaklar olarak yeniden belirlendi.
 
AA