Advertisement

Bakanlar Kurulu, 4G ihalesine ilişkin frekans değerleri ve bant genişlikleri ile asgari bedelleri belirledi.

IMT (Uluslararası Mobil Telekomünikasyon) Yetkilendirmesinde İhaleye Çıkılacak Olan Frekanslara İlişkin Asgari Değerlerin Belirlenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, IMT yetkilendirmesinde ihaleye çıkılacak frekanslara ilişkin asgari değerler, katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlendi.

İhale, 800, 900, 1800, 2100 ve 2600 MHz frekansları için, 20 ayrı bant genişliğinde yapılacak. Toplam bant genişliği 390,4 MHz olacak. İhalenin toplam asgari bedeli ise 2 milyar 298 milyon 67 bin 661 euro olarak belirlendi.

Belirlenen asgari değerler üzerinden çıkılacak ihale sonucunda oluşan ihale bedeli, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanacak ihale şartnamesinde belirlenecek usulle ihaleyi kazananlar tarafından peşin veya ilki peşin olmak ve geri kalan taksitler ilk ödemeyi takip eden 6'şar aylık dönemlerde ödenmek üzere 4 eşit taksitte ödenebilecek.

Peşin ödemeden sonraki taksitler belirlenen süreden önce ödense dahi taksit miktarlarında iskonto yapılmayacak.

Taksitlerin vadesinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde ödeme yapılmayan miktar ve süre için 6 aylık yüzde 1,31'in iki katı gecikme faizi uygulanacak. Ödemenin vade tarihinden en fazla 30 gün içinde belirtilen faiz oranıyla yapılmaması halinde yetkilendirme BTK tarafından iptal edilecek.

İhaleye çıkılacak frekanslara ilişkin asgari değerler şöyle:

Paket Adı Frekans Bantgenişliği
(MHz)
Asgari Bedel
(Euro)
A1 800 MHzFDD 2x10 372.926.013
A2 800 MHzFDD 2x10 372.926.013
A3 800 MHzFDD 2x10 372.926.013
B1 900 MHzFDD 2x7,6 216.819.184
B2 900 MHzFDD 2x1,4 39.940.376
B3 900 MHzFDD 2x1,4 39.940.376
C1 1800 MHzFDD 2x29,8 283.411.778
C2 1800 MHzFDD 2x20 190.209.247
C3 1800 MHzFDD 2x10 95.104.623
D1 2100 MHzFDD 2x5 35.664.234
D2 2100 MHzFDD 2x5 35.664.234
D3 2100 MHzFDD 1x10 35.664.234
E1 2600 MHzFDD 2x25 64.647.293
E2 2600 MHzFDD 2x15 38.788.376
E3 2600 MHzFDD 2x10 25.858.917
E4 2600 MHzFDD 2x10 25.858.917
F1 2600 MHzFDD 1x15 19.394.188
F2 2600 MHzFDD 1x10 12.929.459
F3 2600 MHzFDD 1x10 12.929.459
F4 2600 MHzFDD 1x5 6.464.729
Toplam 390,4 2.298.067.661


AA