Advertisement

Borsa Yönetim Kurulu, Türk Ekonomi Bankası AŞ'nin (TEB) ortaklıktan çıkarma süreci çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile Borsa İstanbul'a yaptığı başvurusuna ilişkin, ihraç belgesi onaylandığında Bankanın işlem sırasının kapatılmasının kararlaştırıldığını duyurdu.

Borsa İstanbul AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, "Borsa Yönetim Kurulunun 19.03.2015 tarihli toplantısında, SPK'nın Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği kapsamında Kurula ve Borsamıza başvuru yapan TEB AŞ'nin hakim ortakları adına çıkarılacak yeni payların ihraç edilmesi için ihraç belgesinin Kurul tarafından onaylanması şartıyla, MKK nezdindeki sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesini teminen, ihraç belgesinin Kurul tarafından onaylandığı Borsamızca öğrenildiğinde ilgili Bankanın işlem sırasının kapatılmasına karar verilmiştir" denildi.

Açıklamada, banka paylarının, işlem sırasının kapatılması nedeniyle mevcut bulunduğu BIST Mali, BIST Banka, BIST Ulusal, BIST Tüm-100 ve BIST Tüm Endeksleri kapsamından çıkarılacağı belirtilirken, MKK sürecinin tamamlanmasının ardından borsa tarafından KAP'ta yapılacak duyuruyu izleyen ilk iş gününden itibaren bankanın paylarının borsa kotundan çıkarılması ve işlem görmekten sürekli men edilmesine karar verildiği aktarıldı.

TEB, 2 Mart'ta KAP'ta yayımlanan açıklamasında, çıkarılmış sermayenin artırılması suretiyle ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması amacıyla SPK'ya ve banka paylarının kottan çıkarılması amacıyla da Borsa İstanbul'a başvurduğunu duyurmuştu.

AA