Advertisement

Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE), mart ayında bir önceki aya göre 0,1 puan artarak 103,5 puana yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mart ayına ilişkin İktisadi Yönelim Anketi ve Reel Kesim Güven Endeksi'ni açıkladı.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek üç aydaki üretim miktarı, gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarı, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı ve mevcut toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde, genel gidişat, sabit sermaye yatırım harcaması ve mevcut mamul mal stoku miktarı endeksi azalış yönünde etkiledi.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 3,1 puan azalarak 100,9 puan seviyesinde gerçekleşti.

Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde azalış bildirenler lehine olan seyrin güçlendiği, ihracat sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyrin ise bir önceki ay seviyelerinde devam ettiği görüldü. İç piyasa sipariş miktarında bir önceki ayda azalış bildirenler lehine olan seyrin zayıflayarak devam ettiği gözlendi.

Mevsim normallerine kıyasla yapılan değerlendirmelerde, mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki ay seviyelerinde devam ettiği, mevcut mamul mal stoklarının seviyesinin mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmelerin ise güçlendiği görüldü.

- Yıllık ÜFE beklentisi yüzde 8,1

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarına ilişkin artış yönlü beklentiler mevsimsel etkiler nedeniyle güçlenmeye devam etti. Gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış beklentileri güçlenirken gelecek 12 aydaki sabit sermaye yatırım harcamalarına ilişkin artış beklentileri ise zayıfladı.

Ortalama birim maliyetlerde son üç ayda artış olduğunu bildirenler ile gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre güçlendiği görüldü. Gelecek üç aydaki satış fiyatı artış beklentilerinin de güçlendiği gözlendi. Gelecek 12 aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya kıyasla 0,1 puan artarak yüzde 8,1 oldu.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda bir ay öncesine kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 9,7'ye, aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 68,9'a düşerken, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 21,4'e yükseldi.

AA