Advertisement

Hazine garantili dış borç stoku, geçen yılın sonu itibarıyla 11,2 milyar dolar oldu.

Hazine Müsteşarlığı, 2014 yıl sonu Hazine garantili dış borç stoku ve kamu kuruluşlarınca sağlanan Hazine garantisiz dış borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, 31 Aralık 2014 itibarıyla 11,2 milyar dolar olarak gerçekleşen borçların 6 milyar 311 milyon doları kamu kesimine, 4 milyar 902 milyon doları ise özel sektöre ait bulunuyor.

Kamu kesiminin borçları arasında genel yönetimin borcu 937 milyon dolar olurken, bunun tümü mahalli idarelerin borcu olarak kaydedildi.

Aynı dönemde kamu kesimindeki finansal olmayan kuruluşların borcu 989 milyon dolar, finansal kuruluşların borcu da 4 milyar 384 milyon dolar olarak belirlendi.

Geçen yıl özel sektörün toplam borcu 4 milyar 902 milyon doları bulurken, bunun tamamı finansal kuruluşlardan kaynaklandı.

Kamu kuruluşlarınca sağlanan Hazine garantisiz dış borç stoku ise 8,5 milyar dolar oldu.

AA