Advertisement

Türkiye'de geçen yıl sonu itibarıyla 1 milyon 700 bin e-imza ve mobil imza üretilirken, aktif olarak kullanılan e-imza sayısı 750 bin, mobil imza sayısı ise 21 bin 473'e ulaştı.

Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) tarafından Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Hizmet Sağlayıcı olarak yetkilendirilen TÜRKKEP'den yapılan açıklamaya göre, KEP hizmetlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte e-imza'nın da kullanımı artıyor.

İş süreçlerinin verimli ve tasarruflu yürütülmesini sağlayan e-imza ve KEP sayesinde elektronik ortamda resmi, hukuki, ticari yazışmalar ve belge gönderimleri "yasal geçerli" ve güvenli biçimde gerçekleştirilebiliyor.

Özel sektöre ve vatandaşa önemli katma değerler sağlayan e-imza ve KEP kullanımı, yüzde 50 ile yüzde 90 arasında maliyet tasarrufu sağlıyor ve doğanın korunmasına da katkıda bulunuyor.

BTK verilerine göre, Türkiye'de geçen yıl sonu itibarıyla 1 milyon 700 bin e-imza ve mobil imza üretildi. Aktif olarak kullanılan e-imza sayısı 750 bin, mobil imza sayısı ise 21 bin 473'e ulaştı.

e-imza sahiplerinin yüzde 19'unu 19-25 yaş arası, yüzde 40'ını 25-40 yaş arası, yüzde 41'ini 40 yaş ve üstü kullanıcılar oluşturuyor. 2014 sonu itibarıyla toplam 150 bin KEP adresi kullanılıyor.

KEP adreslerinin yüzde 90'ını kurumsal, yüzde 10'unu bireysel adresler oluşturuyor. e-imza, Türkiye'de yüzde 46 MERSİS, EKAP, UYAP gibi yaygın kamu uygulamalarında, yüzde 54 ise bankacılık, finans ve ticari işlemlerde olmak üzere özel sektörde kullanılıyor.

Kullanıcıların yüzde 90'ı e-imza'dan memnun olduğunu belirtirken, kadın kullanıcılarda bu oran yüzde 95'e ulaşıyor. e-imza ve mobil imza sayılarının özellikle KEP sisteminin yaygınlaşmasıyla birlikte daha fazla artacağı öngörülüyor.

Geçen yıl KEP'in e-imza sayısına katkısı 50 bin adedin üzerinde oldu. Bu yıl içerisinde KEP kullanımı amaçlı e-imza veya mobil imza edinenlerin sayısının birkaç kat daha artacağı öngörülüyor. e-kimlik uygulamasına geçiş sonrasında bireysel amaçlı e-imza kullanımının daha da yaygınlaşması bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜRKKEP Genel Müdürü Yüksel Samast, e-imza ve KEP'in iş yapış yöntemlerini ve süreçlerini doğrudan etkilediğini belirterek, "2020 yılında e-imza sayısının 5 milyona, KEP hesap sayısının da 8 milyona ulaşmasını öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

AA