Advertisement

İhracat Beklenti Endeksi, yılın ikinci çeyreğinde, birinci çeyreğe göre 2,8 puan azaldı. Bu yılın ilk çeyreğinde 108,5 olan endeks, ikinci çeyrekte 105,7 seviyesinde gerçekleşti

Ekonomi Bakanlığı'nın, 2015 yılı 2. çeyreğine ilişkin dış ticaret beklenti anketi açıklandı.

Buna göre, yılın ikinci çeyreğinde, birinci çeyreğe göre ihracat beklentisinde düşüş görüldü. İhracat Beklenti Endeksi, ikinci çeyrekte, birinci çeyreğe göre 2,8 puan azalarak 105,7 seviyesine geriledi. Söz konusu dönemde İhracat Beklenti Endeksine dahil edilen sorulardan gelecek 3 aydaki ihracat ve ihracat siparişi beklentileri ile şu anda kayıtlı ihracat sipariş düzeyine ilişkin soruların endeksi artış yönünde etkilediği, son 3 aydaki ihracat sipariş düzeyine dair sorunun ise endeksi azalış yönünde etkilediği gözlendi. Bununla birlikte tüm sorulara ilişkin yayılma endeksleri geçen yılın aynı dönemine göre daha düşük puanlarda gerçekleşti. Bu etkilerin sonucunda, İhracat Beklenti Endeksi, bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı döneminin 11 puan altına düştü.

-İthalat beklenti endeksi de azaldı-

Ankete göre, İthalat Beklenti Endeksi, bu yılın ikinci çeyreğinde, birinci çeyreğe göre 8,2 puan azalarak 96 seviyesinde gerçekleşti. Endeks, bu yılın birinci çeyreğinde 104,2 düzeyindeydi. İthalat Beklenti Endeksini oluşturan sorulardan gelecek 3 aydaki ithalat beklentisi ile birim ithalat fiyatı beklentisi ve son 3 aydaki ithalat sipariş düzeyine ilişkin soruların endeksi azalış yönünde etkilediği, mevcut ithalat sipariş düzeyine ilişkin sorunun ise endeksi artış yönünde etkilediği görüldü.

Öte yandan, birim ithalat fiyatı ile gelecek 3 aydaki ithalat beklentisine ve son 3 aydaki ithalat sipariş düzeylerine ilişkin yayılma endeksleri bir yıl öncesinin aynı dönemine göre daha düşük puanlarda iken, mevcut ithalat sipariş düzeyine ilişkin yayılma endeksi bir yıl öncesinin aynı dönemine göre daha yüksek puanda seyretti. Bu etkilerin sonucunda, İthalat Beklenti Endeksi 2015 yılının 2. çeyreğinde bir önceki yılın aynı döneminin 8,1 puan altına geriledi.

AA