Advertisement

Hazine düzenlediği 2 tahvil ihalesinde piyasaya 5 milyar 364,7 milyon lira borçlandı.

Hazine Müsteşarlığı, ilk ihalede 5 yıl (1743 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 3,70 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi. İhalede basit faiz yüzde 9,72, bileşik faiz yüzde 9,95 oldu. Nominal teklifin 1 milyar 769,4 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 339,3 milyon lira, net satış 1 milyar 243,3 milyon lira olarak gerçekleşti. İhalede, kamudan gelen 1 milyar 90 milyon liralık teklifin tamamı karşılandı. Piyasa yapıcılardan 451,8 milyon liralık teklif geldi ve 225,9 milyon liralık net satış yapıldı.

Hazine, ikinci ihalede ise 10 yıl (3 bin 640 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 1 reel kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin ilk ihracını gerçekleştirdi. Nominal teklifin 1 milyar 295 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 691 milyon lira, net satış 674 milyon lira oldu. Kamudan gelen 1 milyar 40 milyon liralık teklifin tamamı karşılanırken, piyasa yapıcılardan 18 milyar 191,2 milyon liralık teklif geldi ve 1 milyar 91,5 milyon liralık net satış yapıldı.

Böylece Hazine, iki ihalede piyasaya 5 milyar 364,7 milyon lira borçlandı.

AA