Advertisement

Hazine'nin yılın ilk çeyreği itibarıyla vergi dışı normal gelirleri 917 milyon 753 bin lira oldu.

Hazine Müsteşarlığı, Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT), kamu sermayeli bankalar ve GSM şirketlerinden elde edilen çeşitli vergi dışı gelirlere ilişkin "vergi dışı normal gelirler" verilerini açıkladı.

Buna göre, 31 Mart 2015 itibarıyla KİT'lerden elde edilen hasılat payları 142 milyon 746 bin lira, 406 sayılı kanun ve imtiyaz sözleşmeleri uyarınca yapılan Hazine payı ödemeleri 684 milyon 247 bin lira, Hazine alacağına dönüşmüş kalemlerden yapılan tahsilat da 90 milyon 759 bin lira olarak hesaplandı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesinden 65 milyon 575 bin lira, Devlet Malzeme Ofisinden 19 milyon 438 bin lira, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden 15 milyon 888 bin lira, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığından da 41 milyon 844 bin lira hasılat payı elde edildi.

Böylece Hazine'nin vergi dışı gelirleri yılın ilk çeyreği itibarıyla 917 milyon 753 bin lira oldu.

AA