Advertisement

Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu mart ayında geçen yıl sonuna göre 1,7 milyar dolar azalırken, bir önceki aya göre 1 milyar dolar artış kaydetti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2015 yılı mart ayına ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcuna ilişkin gelişmeleri yayımladı.

Bu yılın mart sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu, 2014 yıl sonuna göre 1,7 milyar dolar azalarak 166 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu borç, 2014 yılı sonunda 167,4 milyar dolar düzeyindeydi.

Mart ayında özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu bir önceki aya göre ise 1 milyar dolar artış gösterdi.

Borçluya göre dağılım incelendiğinde, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 1,6 milyar dolar, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 1,3 milyar dolar arttığı gözlendi.

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 774 milyon dolar azaldığı, tahvil stokunun ise 139 milyon dolar artışla 3,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği görüldü. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 3,4 milyar dolar azaldığı, tahvil stokunun ise 5 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği görüldü.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, mart sonu itibarıyla tahvil hariç toplam kredi borcunun yüzde 89'unu oluşturan özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 2,9 milyar dolar; yüzde 11'ini oluşturan resmi alacaklılara olan borçların ise 229 milyon dolar azaldığı gözlendi.

Finansal olmayan kuruluşların, 2015 yılı mart sonu itibarıyla yabancı ticari bankalardan sağlamış oldukları kredi stoku 2014 yıl sonuna göre 1,4 milyar dolar azalarak 31,4 milyar dolar; Türkiye'de yerleşik bankaların yurt dışı şube ve iştiraklerinden sağlamış oldukları krediler ise 1,1 milyar dolar azalarak 19,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, özel sektörün yurt dışından sağladığı 166 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 63,3'ünün dolar, yüzde 29,7'sinin avro, yüzde 5,3'ünün TL ve yüzde 1,7'sinin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcunun, mart sonu itibarıyla sektör dağılımı incelendiğinde, toplam borcun yüzde 47,5'ini oluşturan finansal olmayan kuruluşların yurt dışından sağladığı 78,8 milyar dolar tutarındaki borcun, yüzde 56,5'i hizmetler sektörü, yüzde 43'ü sınai sektörler ve yüzde 0,5'i de tarım sektörü tarafından kullanıldı.

- Kısa vadeli kredi borcu 40 milyar dolara geriledi-

Bu yılın mart sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç), 2014 yıl sonuna göre 4,4 milyar dolar azalarak 40 milyar dolara geriledi.

Borçluya göre dağılım incelendiğinde ise 2014 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 4,1 milyar dolar, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 156 milyon dolar azalış gösterdi.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, özel sektörün yurt dışından sağladığı 40 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun yüzde 59,5'ünün dolar, yüzde 31'inin avro, yüzde 9,1'inin TL ve yüzde 0,4'ünün ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, mart sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 69,2 milyar dolar tutarında olduğu gözlendi.

AA

BU HABERE YORUM YAZ
 
14 Mayıs 2015 Perşembe, 10:59 Misafir dünyada borcunu karşılayacak kadar rezervi yetersiz tek merkez bankası tcmb.